PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowa sieć kanalizacyjna w Wodzisławiu Śląskim

  • AT    28 czerwca 2012 - 12:15
Nowa sieć kanalizacyjna w Wodzisławiu Śląskim

Mieszkańcy powiatu wodzisławskiego mogą przyłączyć się do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.
Chodzi o osoby zamieszkujące gminy:  Marklowice (I etap), Czyżowice oraz  Radlin – dzielnice Biertułtowy i Obszary.

 Na terenie tych miejscowości zakończone zostały prace związane z realizacją Projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej pn. „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”.

- Do sieci kanalizacji sanitarnej może się już przyłączyć łącznie 504 posesji. Niestety do połowy czerwca umowy przyłączeniowe podpisało z nami zaledwie 94 właścicieli domostw posiadających taką możliwość, czyli 19 proc. zainteresowanych – informują pracownicy jednostki realizującej Projekt PWiK w Wodzisławiu Śląskim.

Mieszkańcy powinni mieć świadomość faktu, iż zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej na terenie gminy sieci kanalizacyjnej.

Przepisy nie przewidują możliwości uchylenia się od tego obowiązku jeśli nieruchomość nie jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.

- Przygotowaliśmy preferencyjne warunki dla osób, które zdecydują się podłączyć do nowo wybudowanej kanalizacji w ciągu roku od otrzymania pisemnej informacji – informuje PWIK w Wodzisławiu Śląskim.

<!-- pagebreak //-->

Każdy mieszkaniec może liczyć na:

• promocyjne wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza;
• możliwość zakupu rur kanalizacyjnych po cenach hurtowych;
• nieodpłatny odbiór przyłącza i wykonanie tzw. wcinki przez pracowników PWiK;
• geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przyłącza w promocyjnych cenach.

Projekt „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II” dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie: Wodzisławia Śląskiego, Radlina, Marklowic i Gorzyc. Do czerwca 2014 roku wybudowanych zostanie łącznie 126 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 10 przepompowni ścieków.

Dostęp do sieci zyska ponad 12 tysięcy mieszkańców. Główna idea działań podejmowanych w ramach Projektu to dbałość o czystość środowiska naturalnego. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • tom, 2014-01-18 13:43:31

    dziadostwo takie jest moje zdanie proszę przyjechać na ul Wolności w Wodzisławiu i przekonać się jak cudownie firma budująca kanalizację sprząta po sobie