Nowa sieć kanalizacyjna w Wodzisławiu Śląskim

Mieszkańcy powiatu wodzisławskiego mogą przyłączyć się do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.
Nowa sieć kanalizacyjna w Wodzisławiu Śląskim
Chodzi o osoby zamieszkujące gminy:  Marklowice (I etap), Czyżowice oraz  Radlin – dzielnice Biertułtowy i Obszary.

 Na terenie tych miejscowości zakończone zostały prace związane z realizacją Projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej pn. „Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim”.

- Do sieci kanalizacji sanitarnej może się już przyłączyć łącznie 504 posesji. Niestety do połowy czerwca umowy przyłączeniowe podpisało z nami zaledwie 94 właścicieli domostw posiadających taką możliwość, czyli 19 proc. zainteresowanych – informują pracownicy jednostki realizującej Projekt PWiK w Wodzisławiu Śląskim.

Mieszkańcy powinni mieć świadomość faktu, iż zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej na terenie gminy sieci kanalizacyjnej.

Przepisy nie przewidują możliwości uchylenia się od tego obowiązku jeśli nieruchomość nie jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków.

- Przygotowaliśmy preferencyjne warunki dla osób, które zdecydują się podłączyć do nowo wybudowanej kanalizacji w ciągu roku od otrzymania pisemnej informacji – informuje PWIK w Wodzisławiu Śląskim.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

dziadostwo takie jest moje zdanie proszę przyjechać na ul Wolności w Wodzisławiu i przekonać się jak cudownie firma budująca kanalizację sprząta po sobie

tom, 2014-01-18 13:43:31 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE