Nowa sortownia odpadów w Białymstoku już pracuje

• W sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach, która obsługuje Białystok, rozpoczął się proces rozruchu.
• Pełną moc sortowania ma uzyskać od jesieni.
Nowa sortownia odpadów w Białymstoku już pracuje
Sortownia odpadów surowcowych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach zostanie całkowicie uruchomiona jesienią, na przełomie września i października (fot.bialystok.pl)

Sortownia odpadów surowcowych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach
zostanie całkowicie uruchomiona jesienią, na przełomie września i października.

Rozruchu białostockiej sortowni odpadów dokonał prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski za pomocą mobilnego urządzenia.

– Dzięki sortowni będzie można odzyskać i ponownie wykorzystać większą ilość surowców, co dla mieszkańców Białegostoku oznacza racjonalizację kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Budowa nowej sortowni odpadów realizowana jest w ramach projektu „Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku”.

Dzięki sortowni będzie można odzyskać i ponownie wykorzystać większą ilość surowców
Dzięki sortowni będzie można odzyskać i ponownie wykorzystać większą ilość surowców

Inwestorem jest spółka Lech zarządzająca w imieniu miasta Białystok systemem gospodarki odpadami, opartym na selektywnej zbiórce, zakładzie termicznego przekształcania w Białymstoku oraz składowisku wraz z sortownią w Hryniewiczach.

Czytaj też: Mają spalarnię, będą mieć PSZOK

W 2020 r. poziom recyklingu odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, musi osiągnąć wagowo wysokość co najmniej 50 proc. ilości tych odpadów. Ten poziom ma pozwolić osiągnąć sortownia, której budowa ruszyła w 2015 roku.

Powstał w niej linia technologiczna do odzysku odpadów w procesie sortowania o zdolności przerobowej 40 tys. ton/rok odpadów selektywnie zebranych, z wykorzystaniem separatorów oraz prasowaniem i belowaniem odzyskiwanych surowców wtórnych.

Całkowita planowana wartość projektu to prawie 82 mln zł.
Całkowita planowana wartość projektu to prawie 82 mln zł.

Całkowita planowana wartość projektu to prawie 82 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnego Funduszu Spójności wyniesie ponad 34 mln zł. (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Działanie 2.1: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych).

Odpady będące pozostałościami pochodzącymi z procesu sortowania odpadów, których kaloryczność wynosi powyżej 6 MJ/kg i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki nie mogą być składowane, trafią do termicznego unieszkodliwienia w ZUOK w Białymstoku.

Budowa nowej sortowni odpadów realizowana jest w ramach projektu „Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku”.
Budowa nowej sortowni odpadów realizowana jest w ramach projektu „Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku”.

Na polach ZUOK w Hryniewiczach składowane będą natomiast nieliczne odpady, głównie remontowo-budowlane oraz pozostałości po sortowaniu i kompostowaniu o kaloryczności poniżej 6 MJ/kg, nie nadające się do termicznego unieszkodliwienia ani dalszego odzysku.

Na składowisko trafiają również żużle i zestalone popioły powstające w wyniku termicznego unieszkodliwiania odpadów w ZUOK w Białymstoku.

W Białymstoku liczą, że posiadając tak nowoczesne instalacje jak spalarnia i sortownia, będą w stanie osiągnąć wyznaczone poziomy składowania odpadów i recyklingu.

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

Uzyskanie potwierdzenia poziomów recyklingu nie jest zależne tylko od sortowania odpadów i sortowni ( ręcznych, półautomatycznych i automatycznych), ale również (!) od sprzedaży wysortowanych surowców wtórny. Czy są stałe i długoterminowe gwarancje sprzedaży wysortowanych odpadów?

ZK1, 2016-06-30 08:25:51 odpowiedz

Już w 2010 roku ekspert strony rządowej zapisał w założeniach do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „budowa sortowni odpadów zmieszanych jako samodzielnej instalacji do odzysku surowców wtórnych jest technologicznie i środowiskowo nieuzasadniona a co za tym idzie także niecelowa ek...onomicznie , bowiem frakcja surowca uzyskana przy sortowaniu odpadów zmieszanych wynosi ok. 8 %, co nie stanowi znaczącego udziału odzysku. Poza tym jakość odpadów pozyskiwanych w takiej sortowni nie zawsze pozwala na dalsze ich przetworzenie”... Mijają lat i oto znowu możemy powiedzieć: chcieliśmy dobrze - a wychodzi jak zawsze - czyli chdikk... rozwiń

Maszyna do rozrywania, 2016-06-22 15:15:04 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE