PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowa sortownia odpadów w Białymstoku już pracuje

  • pt    22 czerwca 2016 - 14:21
Nowa sortownia odpadów w Białymstoku już pracuje

Sortownia odpadów surowcowych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach zostanie całkowicie uruchomiona jesienią, na przełomie września i października (fot.bialystok.pl)

• W sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach, która obsługuje Białystok, rozpoczął się proces rozruchu.
• Pełną moc sortowania ma uzyskać od jesieni.
Sortownia odpadów surowcowych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach
zostanie całkowicie uruchomiona jesienią, na przełomie września i października.

Rozruchu białostockiej sortowni odpadów dokonał prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski za pomocą mobilnego urządzenia.

– Dzięki sortowni będzie można odzyskać i ponownie wykorzystać większą ilość surowców, co dla mieszkańców Białegostoku oznacza racjonalizację kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Budowa nowej sortowni odpadów realizowana jest w ramach projektu „Przebudowa instalacji związanej z odzyskiem odpadów w Hryniewiczach k. Białegostoku”.

Inwestorem jest spółka Lech zarządzająca w imieniu miasta Białystok systemem gospodarki odpadami, opartym na selektywnej zbiórce, zakładzie termicznego przekształcania w Białymstoku oraz składowisku wraz z sortownią w Hryniewiczach.

Czytaj też: Mają spalarnię, będą mieć PSZOK

W 2020 r. poziom recyklingu odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, musi osiągnąć wagowo wysokość co najmniej 50 proc. ilości tych odpadów. Ten poziom ma pozwolić osiągnąć sortownia, której budowa ruszyła w 2015 roku.

Powstał w niej linia technologiczna do odzysku odpadów w procesie sortowania o zdolności przerobowej 40 tys. ton/rok odpadów selektywnie zebranych, z wykorzystaniem separatorów oraz prasowaniem i belowaniem odzyskiwanych surowców wtórnych.

Całkowita planowana wartość projektu to prawie 82 mln zł. Dofinansowanie ze środków unijnego Funduszu Spójności wyniesie ponad 34 mln zł. (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Działanie 2.1: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych).

Odpady będące pozostałościami pochodzącymi z procesu sortowania odpadów, których kaloryczność wynosi powyżej 6 MJ/kg i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki nie mogą być składowane, trafią do termicznego unieszkodliwienia w ZUOK w Białymstoku.KOMENTARZE (2)

  • ZK1, 2016-06-30 08:25:51

    Uzyskanie potwierdzenia poziomów recyklingu nie jest zależne tylko od sortowania odpadów i sortowni ( ręcznych, półautomatycznych i automatycznych), ale również (!) od sprzedaży wysortowanych surowców wtórny. Czy są stałe i długoterminowe gwarancje sprzedaży wysortowanych odpadów?
  • Maszyna do rozrywania, 2016-06-22 15:15:04

    Już w 2010 roku ekspert strony rządowej zapisał w założeniach do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: „budowa sortowni odpadów zmieszanych jako samodzielnej instalacji do odzysku surowców wtórnych jest technologicznie i środowiskowo nieuzasadniona a co za tym idzie także niecelowa ek...onomicznie , bowiem frakcja surowca uzyskana przy sortowaniu odpadów zmieszanych wynosi ok. 8 %, co nie stanowi znaczącego udziału odzysku. Poza tym jakość odpadów pozyskiwanych w takiej sortowni nie zawsze pozwala na dalsze ich przetworzenie”... Mijają lat i oto znowu możemy powiedzieć: chcieliśmy dobrze - a wychodzi jak zawsze - czyli chdikk...  rozwiń