PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowe i stare gospodarowanie odpadami

  • AW    20 sierpnia 2012 - 15:40
Nowe i stare gospodarowanie odpadami

Zimna plazma i termiczne przetwarzanie paliw trudnych – to niektóre nowatorskie metody gospodarowania odpadami. Czy warto w nie inwestować? Czy są konkurencyjne wobec dotychczasowych technologii?
Na początku tego roku znowelizowana została ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tzw. ustawa śmieciowa). Wprowadziła ona wiele zmian do systemu gospodarki odpadami w Polsce – od 1 lipca 2013 r. samorządy gmin będą odpowiedzialne za budowę i prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na administrowanym przez siebie obszarze.

Czytaj też: Gminy pytają o śmieci, resort odpowiada

Zmiany krajowych przepisów związane są przede wszystkim z koniecznością osiągnięcia przez Polskę określonych norm unijnych, zwłaszcza w zakresie poziomów odzysku i recyklingu, ale też ograniczenia odpadów trafiających na składowiska.

Aby wesprzeć samorządy gminne, zarząd województwa zorganizował konferencję poświęconą innowacyjnym technologiom w zakresie zagospodarowania odpadów.

Nowatorskie rozwiązania zaprezentowali naukowcy i specjaliści w dziedzinie unieszkodliwiania odpadów metodą tzw. zimnej plazmy, technologią opracowaną przez amerykańską agencję kosmiczną NASA. Należy ona do grupy metod termicznych, ale nie jest spalaniem. Jest czysta w rozumieniu przepisów obowiązujących na terenie UE i bardzo efektywna ekonomicznie.

Swoje rozwiązanie zaprezentował m.in. Andrzej Bartoszkiewicz – twórca autorskiego sytemu EKO AB, czyli alternatywnego sposobu prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, polegającej na odbiorze i segregacji odpadów komunalnych z osiedli mieszkaniowych i pozwalającego na odzyskiwanie do 80 proc. odpadów komunalnych.

Czytaj też: Miliony z Unii na stację segregacji odpadów

Marszałek Adam Struzik, kierując słowo do uczestników, podkreślił, że nie wystarczy budowa samych spalarni, zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów czy też nowych składowisk. Potrzebna jest całkowita zmiana sposobu myślenia o odpadach i metodach postępowania z nimi, a także edukacja społeczeństwa w tym zakresie.

Zwrócił też uwagę, że selektywna zbiórka odpadów w Polsce to w dalszym ciągu najsłabsze ogniwo w gospodarce odpadowej. Według danych statystycznych ze strumienia odpadów komunalnych pozyskuje się jedynie około 8% tworzyw sztucznych.

Marszałek, mając na  uwadze skalę problemu, z jakim przyjdzie zmierzyć się województwu w kwestii zagospodarowania odpadów komunalnych i spełnienia norm UE, wyraził nadzieję, że spotkanie przyniesie wymierne efekty.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • T. G., 2012-08-21 21:42:35

    Więcej o systemie odzysku do 80 procent można poczytać a nawet obejrzeć na google.pl po wklejeniu hasła "system EKO AB"
  • A.B. Międzytorze, 2012-08-20 16:33:52

    Gratulacje dla Pana Marszałka za osobiste zaangażowanie się selektywną zbiórką odpadów komunalnych ( odzysk_80 % )