PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowe prawo wodne pełne wątpliwości

  • pt    6 stycznia 2018 - 13:16
Nowe prawo wodne pełne wątpliwości

Na mocy ustawy wprowadzony został nowy system zgód wodnoprawnych oraz nowy system pobierania opłat (fot. pixabay.com)

Po wejściu w życie nowego prawa wodnego pojawiło się wiele wątpliwości i pytań dotyczących m.in. opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, stawek opłat zmiennych za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych czy przepisów przejściowych związanych z wprowadzaniem nowych taryf. Konfederacja Lewiatan ma nadzieję, że zostaną one rozwiane przez Ministerstwo Środowiska.
  • Nowe prawo wodne weszło w życie 1 stycznia 2018 roku.
  • Na mocy ustawy wprowadzony został nowy system zgód wodnoprawnych oraz nowy system pobierania opłat.
  • Nowe przepisy budzą jednak sporo wątpliwości. 

Za właściwe stosowanie przepisów odpowiada teraz w znacznym zakresie nowo powołany podmiot Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie", będące państwową osobą prawną, które od 1 stycznia 2018 r. rozpoczęło oficjalną działalność.

Wody Polskie są właściwe do wydawania zgód wodnoprawnych oraz naliczania i pobierania opłat. Spółka ma szereg instrumentów kontrolnych i nadzorczych, również tych o charakterze represyjnym.

Czytaj też: Powołano prezesów i dyrektorów w Wodach Polskich

- Nowe prawo wodne to akt prawny niezwykle skomplikowany, którego stosowanie już na początku obowiązywania nastręcza trudności i implikuje szereg pytań. Pojawiły się m.in. wątpliwości dotyczących opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. W naszej ocenie opłata ta może dotyczyć wyłącznie inwestycji nowych. Nie dotyczy ona obiektów istniejących i funkcjonujących przed dniem wejścia w życie ustawy. Ale urzędnicy uważają inaczej - mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Jak podkreśla ekspert wyjaśnienia wymaga wiele pojęć nie zdefiniowanych w ustawie, a których użycie determinuje możliwość pobierania opłat. Jako przykład można wskazać pojęcie urządzenia do retencjonowania wody.

- Należy również jednoznacznie rozstrzygnąć, czy stawki opłat zmiennych za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód zostały określone wyłącznie dla odprowadzania w granicach administracyjnych miast - mówi Gajewski.

Zdaniem Lewiatana bardzo istotne pytania pojawiają się w związku z powiązaną nowelizacją z 12 grudnia 2017 r. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (u.z.z.w). Należy rozstrzygnąć wątpliwości w zakresie przepisów przejściowych dotyczących wprowadzania nowych taryf, co do których rada gminy podjęła uchwałę o zatwierdzeniu taryfy przed dniem wejścia w życie nowelizacji u.z.z.w (12 grudnia 2017 r.). Jednakże zatwierdzona taryfa miałaby wejść w życie już po wskazanej dacie (np. po 1 stycznia 2018 r.). Czy w tej sytuacji od chwili wejścia w życie nowelizacji u.z.z.w. przez 180 dni obowiązywać będzie:

- dotychczasowa taryfa przedsiębiorstwa (obowiązująca w roku 2017, zaś uchwała rady gminy nie wywoła żadnego skutku prawnego);
- taryfa zatwierdzona przez radę gminy (w związku z faktem, iż ustawa nie przewiduje utraty mocy przez uchwałę rady gminy, a postępowanie taryfowe zakończyło się przed wejściem w życie przepisów nowelizacji u.z.z.w).

- Te pytania przekazaliśmy do Ministerstwa Środowiska. Tylko właściwe ukształtowanie praktyki organów administracji publicznej może przyczynić się do tego, że ustawa nie wywoła chaosu u podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a korzystających z wód - dodaje Dominik Gajewski.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • sss, 2018-01-11 07:57:20

    Czy urzędy gmin za drogi gminne nie posiadające kanalizacji deszczowej,też będą płacic opłatę za zmniejszenie retencji???? Drogi wojewódzkie i krajowe przebiegające przez teren danej gminy tez będą opłacać tę stawkę???