PARTNER PORTALU
 • BGK

Nowe prawo wodne pełne wątpliwości

 • pt    6 stycznia 2018 - 13:16
Nowe prawo wodne pełne wątpliwości
Na mocy ustawy wprowadzony został nowy system zgód wodnoprawnych oraz nowy system pobierania opłat (fot. pixabay.com)

Po wejściu w życie nowego prawa wodnego pojawiło się wiele wątpliwości i pytań dotyczących m.in. opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, stawek opłat zmiennych za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych czy przepisów przejściowych związanych z wprowadzaniem nowych taryf. Konfederacja Lewiatan ma nadzieję, że zostaną one rozwiane przez Ministerstwo Środowiska.
 • Nowe prawo wodne weszło w życie 1 stycznia 2018 roku.
 • Na mocy ustawy wprowadzony został nowy system zgód wodnoprawnych oraz nowy system pobierania opłat.
 • Nowe przepisy budzą jednak sporo wątpliwości. 

Za właściwe stosowanie przepisów odpowiada teraz w znacznym zakresie nowo powołany podmiot Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie", będące państwową osobą prawną, które od 1 stycznia 2018 r. rozpoczęło oficjalną działalność.

Wody Polskie są właściwe do wydawania zgód wodnoprawnych oraz naliczania i pobierania opłat. Spółka ma szereg instrumentów kontrolnych i nadzorczych, również tych o charakterze represyjnym.

Czytaj też: Powołano prezesów i dyrektorów w Wodach Polskich

- Nowe prawo wodne to akt prawny niezwykle skomplikowany, którego stosowanie już na początku obowiązywania nastręcza trudności i implikuje szereg pytań. Pojawiły się m.in. wątpliwości dotyczących opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. W naszej ocenie opłata ta może dotyczyć wyłącznie inwestycji nowych. Nie dotyczy ona obiektów istniejących i funkcjonujących przed dniem wejścia w życie ustawy. Ale urzędnicy uważają inaczej - mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Jak podkreśla ekspert wyjaśnienia wymaga wiele pojęć nie zdefiniowanych w ustawie, a których użycie determinuje możliwość pobierania opłat. Jako przykład można wskazać pojęcie urządzenia do retencjonowania wody.

- Należy również jednoznacznie rozstrzygnąć, czy stawki opłat zmiennych za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód zostały określone wyłącznie dla odprowadzania w granicach administracyjnych miast - mówi Gajewski.

Zdaniem Lewiatana bardzo istotne pytania pojawiają się w związku z powiązaną nowelizacją z 12 grudnia 2017 r. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (u.z.z.w). Należy rozstrzygnąć wątpliwości w zakresie przepisów przejściowych dotyczących wprowadzania nowych taryf, co do których rada gminy podjęła uchwałę o zatwierdzeniu taryfy przed dniem wejścia w życie nowelizacji u.z.z.w (12 grudnia 2017 r.). Jednakże zatwierdzona taryfa miałaby wejść w życie już po wskazanej dacie (np. po 1 stycznia 2018 r.). Czy w tej sytuacji od chwili wejścia w życie nowelizacji u.z.z.w. przez 180 dni obowiązywać będzie:

- dotychczasowa taryfa przedsiębiorstwa (obowiązująca w roku 2017, zaś uchwała rady gminy nie wywoła żadnego skutku prawnego);
- taryfa zatwierdzona przez radę gminy (w związku z faktem, iż ustawa nie przewiduje utraty mocy przez uchwałę rady gminy, a postępowanie taryfowe zakończyło się przed wejściem w życie przepisów nowelizacji u.z.z.w).

- Te pytania przekazaliśmy do Ministerstwa Środowiska. Tylko właściwe ukształtowanie praktyki organów administracji publicznej może przyczynić się do tego, że ustawa nie wywoła chaosu u podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a korzystających z wód - dodaje Dominik Gajewski.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

 • Tomasz Królicki, 2018-02-09 18:59:36

  Ja sądzę, że równie ważną kwestią jak opłaty jest uchylenie przez nowe prawo wodne warunków zabudowy dla działek, których choćby część znajduje się na terenie zalewowym. Wylano tu dziecko z kąpielą. Ja jestem w sytuacji gdzie ok 1/3 mojej działki jest na terenie zalewowym a reszta znajduje się na wz...niesieniu i nie ma szans być zalana, jednak odebrano mi prawo pobudowania się tam. Uważam to za skandaliczne naruszenie moich praw nabytych. Warunki zabudowy, które mam od 2008 roku nagle stały się nieważne a w związku z tym działka stała się bezużyteczna i bezwartościowa. Obawiam się, że wiele osób jeszcze nie wie o konsekwencjach nowej ustawy gdyż nie była ona zbyt nagłaśniana.  rozwiń
 • sss, 2018-01-11 07:57:20

  Czy urzędy gmin za drogi gminne nie posiadające kanalizacji deszczowej,też będą płacic opłatę za zmniejszenie retencji???? Drogi wojewódzkie i krajowe przebiegające przez teren danej gminy tez będą opłacać tę stawkę???