Nowe prawo wodne: Wody Polskie przejmą pracowników. Są gwarancje zatrudnienia, ale też obawy

  • Bartosz Dyląg
  • 05-07-2017
  • drukuj
W gorącej atmosferze sejmowe komisje dyskutowały o rządowym projekcie ustawy Prawo wodne. Najwięcej kontrowersji wzbudziły tym razem nie opłaty za wodę, a warunki zatrudnienia pracowników nowej spółki Wody Polskie.
Nowe prawo wodne: Wody Polskie przejmą pracowników. Są gwarancje zatrudnienia, ale też obawy
Pracownicy samorządowi w ciągu miesiąca mają stać się z mocy prawa pracownikami Wód Polskich albo właściwych urzędów wojewódzkich, jeżeli wykonują zadania związane z utrzymywaniem wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych (fot.zzmiuw.pl)

• Połączone komisje sejmowe przyjęły sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy Prawo wodne.

• Dużo kontrowersji wywołała sprawa przejścia pracowników samorządowych do Wód Polskich lub urzędów wojewódzkich.

• W środę, 5 lipca około północy, projekt rozpatrywany był na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

 

We wtorek, 4 lipca połączone Komisje Finansów Publicznych; Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęły sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy Prawo wodne (druk nr 1529).

Posiedzenie odbywało się w gorącej atmosferze.

8 dyrektyw, 45 ustaw, 574 artykuły

Projekt ustawy Prawo wodne 25 maja został skierowany do powyższych komisji w celu rozpatrzenia, z jednoczesnym zaleceniem przedstawienia sprawozdania do 4 lipca. 7 czerwca powołano podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia tego projektu ustawy.

Przyjmijmy, Ustawa Prawo wodne wdraża osiem dyrektyw unijnych, zmienia 45 obowiązujących ustaw, ma w tej chwili 574 artykuły.

Obecny na posiedzeniu wiceminister środowiska Mariusz Gajda zapewniał, że Wody Polskie będą gotowe do przyjmowania sprawozdań z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły, ponieważ w tej chwili sprawozdania te przyjmuje Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wiceminister Gajda wyjaśnił też kwestie ewentualnych kar, nakładanych na samorządy w razie niewywiązania się z inwestycji wodno-ściekowych.

- Mamy krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, w którym szczegółowo zapisane jest, jaka gmina co ma wykonać i jaki efekt ekologiczny ma uzyskać. Jeżeli nie uzyska efektu, który sama zadeklarowała, będzie ponosić kary z tytułu odprowadzania ścieków niezgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym. Kary unijne za brak realizacji programu będzie ponosił rząd – wyjaśniał Mariusz Gajda.

Na posiedzeniu sejmowej komisji obecny był wiceminister środowiska Mariusz Gajda (fot. RZGW w Gdańsku)
Na posiedzeniu sejmowej komisji obecny był wiceminister środowiska Mariusz Gajda (fot. RZGW w Gdańsku)

Czytaj też: Nowe prawo wodne/ jakie opłaty za wodę?

Szarady kadrowe - zabrakło konsultacji ze związkami zawodowymi

Wiele pytań posłów dotyczyło Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wiadomo już, że pełnomocnik pełniący funkcję do czasu powołania prezesa Wód Polskich otrzyma wynagrodzenie w wysokości, jaką dostają podsekretarze stanu.

Marcin Jacewicz z NSZZ Solidarność zabrał głos w sprawie przepisów dotyczących przejścia m.in. wybranych pracowników samorządowych do Wód Polskich lub urzędów wojewódzkich. Marszałkowie województw oraz starostowie najpóźniej do dnia wejścia w życie ustawy mają bowiem opracować i przekazać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej oraz właściwym wojewodom wykazy pracowników. Na podstawie tych wykazów, pracownicy samorządowi w ciągu miesiąca mają stać się z mocy prawa pracownikami Wód Polskich albo właściwych urzędów wojewódzkich, jeżeli wykonują zadania związane z utrzymywaniem wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych.

 


KOMENTARZE (15)ZOBACZ WSZYSTKIE

Gospodarstwo Państwowe "Wody Polskie" nie będzie w stanie utrzymać się z opłat a to za użytkowanie gruntów pokrytych pod wodami , za uzgodnienia , za wydawane nowe pozwolenia wodnoprawne itd itp . Utrzymanie pracowników np 3 tysięcy , siedzib , oddziałów , całej infrastruktury to wbrew poz...orom nie są małe pieniądze , a co z inwestycjami i kosztami utrzymania kanałów , budowli , wałów itp . W dodatku Prawo Wodne nie jest transparentne ponieważ mówi że "Wody Polskie" będą prowadzić działalność gospodarczą polegającą m.in. na projektowaniu . Który inwestor pójdzie do biura projektów czy do pojedyńczego projektanta skoro wody Polskie wydawać będą decyzje .... . No ale miejmy nadzieję że to wszystko się uda i jakoś porządnie to zafunkcjonuje . Oby . Pozdrowienia dla absolwentów wydziału melioracji i inżynierii środowiska , budownictwa wodnego rozwiń

Dawid, 2017-10-22 22:26:45 odpowiedz

Do Bruno:

Wodniak , 2017-10-07 15:19:19 odpowiedz

Do Obserwator: prawda zarzad do wymiany razem z pracownikam

Bruno, 2017-09-25 23:03:09 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE