Nowe prawo wodne: Wody Polskie przejmą pracowników. Są gwarancje zatrudnienia, ale też obawy

  • Bartosz Dyląg
  • 05-07-2017
  • drukuj
W gorącej atmosferze sejmowe komisje dyskutowały o rządowym projekcie ustawy Prawo wodne. Najwięcej kontrowersji wzbudziły tym razem nie opłaty za wodę, a warunki zatrudnienia pracowników nowej spółki Wody Polskie.
Nowe prawo wodne: Wody Polskie przejmą pracowników. Są gwarancje zatrudnienia, ale też obawy
Pracownicy samorządowi w ciągu miesiąca mają stać się z mocy prawa pracownikami Wód Polskich albo właściwych urzędów wojewódzkich, jeżeli wykonują zadania związane z utrzymywaniem wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych (fot.zzmiuw.pl)

• Połączone komisje sejmowe przyjęły sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy Prawo wodne.

• Dużo kontrowersji wywołała sprawa przejścia pracowników samorządowych do Wód Polskich lub urzędów wojewódzkich.

• W środę, 5 lipca około północy, projekt rozpatrywany był na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

 

We wtorek, 4 lipca połączone Komisje Finansów Publicznych; Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęły sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy Prawo wodne (druk nr 1529).

Posiedzenie odbywało się w gorącej atmosferze.

8 dyrektyw, 45 ustaw, 574 artykuły

Projekt ustawy Prawo wodne 25 maja został skierowany do powyższych komisji w celu rozpatrzenia, z jednoczesnym zaleceniem przedstawienia sprawozdania do 4 lipca. 7 czerwca powołano podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia tego projektu ustawy.

Przyjmijmy, Ustawa Prawo wodne wdraża osiem dyrektyw unijnych, zmienia 45 obowiązujących ustaw, ma w tej chwili 574 artykuły.

Obecny na posiedzeniu wiceminister środowiska Mariusz Gajda zapewniał, że Wody Polskie będą gotowe do przyjmowania sprawozdań z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły, ponieważ w tej chwili sprawozdania te przyjmuje Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Wiceminister Gajda wyjaśnił też kwestie ewentualnych kar, nakładanych na samorządy w razie niewywiązania się z inwestycji wodno-ściekowych.

- Mamy krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, w którym szczegółowo zapisane jest, jaka gmina co ma wykonać i jaki efekt ekologiczny ma uzyskać. Jeżeli nie uzyska efektu, który sama zadeklarowała, będzie ponosić kary z tytułu odprowadzania ścieków niezgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym. Kary unijne za brak realizacji programu będzie ponosił rząd – wyjaśniał Mariusz Gajda.

Na posiedzeniu sejmowej komisji obecny był wiceminister środowiska Mariusz Gajda (fot. RZGW w Gdańsku)
Na posiedzeniu sejmowej komisji obecny był wiceminister środowiska Mariusz Gajda (fot. RZGW w Gdańsku)

Czytaj też: Nowe prawo wodne/ jakie opłaty za wodę?

Szarady kadrowe - zabrakło konsultacji ze związkami zawodowymi

Wiele pytań posłów dotyczyło Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wiadomo już, że pełnomocnik pełniący funkcję do czasu powołania prezesa Wód Polskich otrzyma wynagrodzenie w wysokości, jaką dostają podsekretarze stanu.

Marcin Jacewicz z NSZZ Solidarność zabrał głos w sprawie przepisów dotyczących przejścia m.in. wybranych pracowników samorządowych do Wód Polskich lub urzędów wojewódzkich. Marszałkowie województw oraz starostowie najpóźniej do dnia wejścia w życie ustawy mają bowiem opracować i przekazać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej oraz właściwym wojewodom wykazy pracowników. Na podstawie tych wykazów, pracownicy samorządowi w ciągu miesiąca mają stać się z mocy prawa pracownikami Wód Polskich albo właściwych urzędów wojewódzkich, jeżeli wykonują zadania związane z utrzymywaniem wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych.

 


KOMENTARZE (6)ZOBACZ WSZYSTKIE

I tworzymy nowe oddziały w Białymstoku i Lublinie i obsadzamy swoich. Likwidujemy za to inspektorat w Giżycku.

Berdzio, 2017-07-18 22:55:46 odpowiedz

Do Inny pracownik WZMiUW: pracownicy starostw też po miesiącu będą mogli zostać zwolnieni....

xx, 2017-07-06 12:21:58 odpowiedz

Pracownicy WZMiUW jako jedyni, będą mogli zostać zwolnieni w ciągu miesiąca, jeśli Wody Polskie uznają, że ich nie potrzebują z jakiegoś powodu. Przy pracownikach innych instytucji wcielanych do Wód Polskich takich zapisów nie ma. Minister Gajda na komisji mówił, że to taka obrona przed sytuacją, gd...yby marszałkowie województw dali nagle pracownikom WZMiUW podwyżki o 10 000 zł (naprawdę to powiedział!!!). Moim zdaniem to po prostu wytrych do usuwania z pracy ludzi niewygodnych. rozwiń

Inny pracownik WZMiUW, 2017-07-06 10:34:32 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE