PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowe rondo na Szerokiej w Bezrzeczu

  • www.Bezrzecze24.pl    23 sierpnia 2011 - 10:10
Nowe rondo na Szerokiej w Bezrzeczu

Do 1 września br. na skrzyżowaniu ul. Szerokiej i Żołnierskiej ma zostać wprowadzona nowa organizacja ruchu.
Zakłada ona wybudowanie „minironda” (o średnicy zewnętrznej 22 metrów) z wysepką najazdową. Podobne rozwiązanie zostało wprowadzone na skrzyżowaniu ul. Szerokiej i Modrej.

Na skrzyżowaniu ul. Szerokiej z ul. Żołnierską na dzień dzisiejszy obowiązuje tzw. łamane pierwszeństwo. Pojazdy skręcające w prawo z ul. Żołnierskiej w ul. Szeroką w kierunku dzielnicy Bezrzecze maja pierwszeństwo nad pojazdami poruszającymi się ul. Szeroką na kierunku od centrum miasta.

Skrzyżowanie to znajduje się praktycznie na jedynej drodze łączącej centrum miasta z ww. dzielnicą jak również ościennymi gminami. Skutkiem tego jest bardzo duże natężenie ruchu pojazdów zarówno wjeżdżających jak i wyjeżdżających z rozpatrywanego obszaru. Na podstawie badań ruchu w ciągu dnia przez skrzyżowanie ul. Szerokiej z ul. Żołnierską przejeżdża ponad 7 tysięcy pojazdów.

W porannych oraz popołudniowych godzinach szczytu szczególnie od strony ul. Taczaka tworzą się dość długie kolejki pojazdów oczekujących na wjazd na skrzyżowanie. Średni czas postoju pojazdów od strony ul. Taczaka to 8-10 minut z zaznaczeniem, iż w skrajnych przypadkach czas oczekiwania podczas pomiarów ruchu wyniósł nawet 23 minuty.

W związku z tym pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska sporządzili koncepcję zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Szerokiej z ul. Żołnierską w postaci „minironda” na wzór rozwiązania przyjętego na pobliskim skrzyżowaniu ul. Szerokiej z ul. Modrą, które początkowo krytykowane jednak znalazło uznanie wśród mieszkańców.

Projekt nowej stałej organizacji ruchu przewiduje wprowadzenie ruchu okrężnego na skrzyżowaniu ul. Szerokiej z ul. Żołnierską w Szczecinie.

Ruch okrężny wprowadzony zostanie na zasadzie „minironda” nieposiadającego wyniesionej wyspy centralnej lecz niewyniesioną wysepkę najazdową o średnicy 10 metrów oznaczoną punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej o odbłyśniku wielokierunkowym.

Promienie zewnętrzne przedmiotowego „mini ronda” wynoszą 11 metrów. Wszystkie wloty na przedmiotowe skrzyżowanie projektuje się jako podporządkowane. Wielkość wyspy najazdowej oraz promienia zewnętrznego została dostosowana zarówno do natężenia ruchu pojazdów jak również ich gabarytów w szczególności pojazdów autobusowej komunikacji miejskiej i samochodów ciężarowych.

Przy projektowaniu wzięto również pod uwagę zabytkowy charakter samej ulicy Szerokiej jak i umiejscowionych w pobliżu rozpatrywanego skrzyżowania zabytków architektury.

W związku z powyższym średnica wyniesionej wysepki najazdowej wynosi 10 metrów, a średnica zewnętrzna ronda wynosi 22 metry i praktycznie mieści się w istniejących krawężnikach. Sprawia to, iż koszt zmiany organizacji ruchu nie będzie duży w porównaniu z kompleksową przebudową.

Projekt przewiduje, iż w miejscach w których powinno zastosować się „pola wyłączone z ruchu” zastosowane będą przestrzenie wybrukowane z szarej kostki kamiennej oraz szarego krawężnika kamiennego czyli takiego samego materiału jaki użyto do budowy wysepki najazdowej na skrzyżowaniu ul. Szerokiej z ul. Modrą w Szczecinie.

Przestrzenie te wyniesione będą na wysokość 2 centymetrów nad poziom jezdni. Wysepka najazdowa również wykonana będzie z szarej kostki brukowej i szarego krawężnika kamiennego. Średnica zewnętrzna wysepki najazdowej wystawać będzie na 2 centymetry nad poziom jezdni natomiast punkt centralny, 10 centymetrów nad poziom jezdni.

Niniejszy projekt przewiduje również wyznaczenie przejścia dla pieszych w pobliżu posesji nr 63 w ciągu ul. Szerokiej od strony skrzyżowania z ul. Żołnierską z jednoczesną likwidacją przejścia dla pieszych zlokalizowanego obecnie pomiędzy posesją nr 63, a 63B. Zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych związana jest z obserwacjami ruchu pieszego. Nowe oznakowanie poziome w rejonie skrzyżowania wykonane będzie jako grubowarstwowe.

Koncepcja przedmiotowej zmiany organizacji ruchu uzyskała pozytywną opinię Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, a także Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.

Przewidywany termin wprowadzenia przedmiotowej organizacji ruchu wrzesień 2011 r.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.