PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowe wzory sprawozdań w gospodarce odpadami

  • pt    7 lipca 2016 - 13:58
Nowe wzory sprawozdań w gospodarce odpadami

Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za I półrocze 2016 r. sporządzane jest zgodnie z nowym wzorem określonym w rozporządzeniu z dnia 17 czerwca 2016 r. (fot.fotolia)

Od 30 czerwca obowiązują nowe wzory sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
30 czerwca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934).

Jak informuje resort, sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za I półrocze 2016 r. sporządzane jest zgodnie z nowym wzorem określonym w rozporządzeniu z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934).

Sprawozdania kwartalne sporządzane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za rok 2016 sporządza się zgodnie z dotychczasowymi przepisami (czyli rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r.).

Również roczne sprawozdanie marszałka województwa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015, przekazywane do ministra w terminie do 15 lipca 2016 r., sporządza się zgodnie z dotychczasowymi przepisami, czyli rozporządzeniem Ministra Środowiska z

Wzory sprawozdań:

Wzór półrocznego sprawozdania sporządzanego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Wzór tzw. sprawozdania zerowego podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości - część B

Wzór rocznego sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Wzór kwartalnego sprawozdania sporządzanego przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wzór rocznego sprawozdania sporządzanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta

Wzór rocznego sprawozdania sporządzanego przez marszałka województwa.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.