PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przyjęta przez Radę Ministrów

  • MIW    30 maja 2017 - 18:26
Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przyjęta przez Radę Ministrów
Nowelizacja ma wyeliminować niektóre bariery w budowaniu nowych mieszkań w segmencie spółdzielczych praw lokatorskich. (fot. pixabay.com)

Rząd przyjął dziś (30 maja) projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa.
• Projekt realizuje wyroki Trybunału Konstytucyjnego dotyczące spółdzielni mieszkaniowych, eliminuje niektóre bariery w budowaniu nowych mieszkań w segmencie spółdzielczych praw lokatorskich, a także przewiduje inne zmiany usprawniające funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych.

• W nowelizacji znalazły się rozwiązania, dzięki którym najemcy dawnych mieszkań zakładowych, przejętych nieodpłatnie przez spółdzielnie mieszkaniowe, będą mogli nabywać zajmowane mieszkania na własność.

• Proponowane zmiany mają się przyczynić do zwiększenia wpływu członków spółdzielni na decyzje podejmowane podczas walnego zgromadzenia.

Nowelizacja realizuje założenia Narodowego Programu Mieszkaniowego,

W projekcie nowelizacji określono zasady zwrotu wkładu mieszkaniowego osobie uprawnionej w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, który nie podlega zbyciu w drodze przetargu oraz zasady wnoszenia wkładu mieszkaniowego przez członka, który ubiega się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w przypadku wygaśnięcia prawa do tego lokalu. Sytuacje te występują, np. w przypadku rozliczeń wkładu mieszkaniowego pomiędzy członkami rodziny.

Uregulowano też zasady uzyskania członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych oraz zasady powstania członkostwa w spółdzielni nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a także spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

Założono, że spółdzielnie mieszkaniowe będą musiały w terminie 12 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego, w którym powstała wspólnota mieszkaniowa, rozliczyć – z właścicielami lokali wchodzących w skład nieruchomości – zaewidencjonowane wpływy i wydatki funduszu remontowego oraz pozostałe nakłady przeznaczone na remont tej nieruchomości.

Czytaj : Mieszkanie Plus dodało skrzydeł spółdzielniom mieszkaniowym. Chcą budować

Resort podkreśla, że projektowana nowelizacja realizuje założenia Narodowego Programu Mieszkaniowego, polegające na eliminacji niektórych barier w budowaniu nowych mieszkań w segmencie spółdzielczych praw lokatorskich.

Członek spółdzielni będzie mógł uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika

Zaproponowano, że w przypadku nowych umów o budowę lokalu lub umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, zawieranych po wejściu życie projektowanej ustawy, między spółdzielnią a członkiem ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, wskazywany będzie termin, po upływie którego członkowi spółdzielni przysługiwać będzie roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu (na zasadach określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych) albo wskazywane będzie, że lokal ten nie będzie podlegał zbyciu na rzecz członka.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.