PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowelizacja ustawy śmieciowej: nowe uchwały jednak niekonieczne

  • pt    2 lutego 2015 - 08:27
Nowelizacja ustawy śmieciowej: nowe uchwały jednak niekonieczne

fot.pixellio.do

Resort środowiska wycofuje się ze swojego stanowiska i przyznaje, że nowe uchwały w sprawie wysokości opłat za śmieci nie są konieczne.
W związku z opublikowaniem ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Ministerstwo Środowiska wydało 21 stycznia 2015 r. komunikat o możliwości utraty mocy uchwał w sprawie wyboru metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydanych na podstawie art. 6k ust. 1 i 4 tej ustawy.

- Komunikat wynikał z troski o zachowanie podstawy prawnej do finansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach i rekomendował jak najszybsze podjęcie uchwał – tłumaczy się resort środowiska w oświadczeniu na swojej stronie internetowej.

Jak przyznaje Ministerstwo:

- Po opublikowaniu komunikatu pojawiły się liczne rozbieżne stanowiska i interpretacje na temat dalszego obowiązywania uchwał. Część z nich odwoływała się do zasad techniki prawodawczej, które wskazują, że w przypadku zmiany treści przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego przyjmuje się, że taki akt wykonawczy traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej treść przepisu upoważniającego. Inne opinie powoływały się na zasadę dalszego obowiązywania przepisów wydanych na podstawie nowelizowanej ustawy, jeżeli akty wydane na podstawie dotychczasowych przepisów nie są sprzeczne z przepisami w brzmieniu po nowelizacji.

Resort przyznaje, że jego pierwsza interpretacja znowelizowanych przepisów była błędna:

- Po dodatkowej analizie, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że sam art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie uległ zmianie, oraz np. stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 28 stycznia br., można w opinii Ministerstwa Środowiska – w przypadku gdy treść dotychczasowej uchwały nie jest sprzeczna ze znowelizowaną ustawą – przychylić się do poglądu, że uchwała taka nadal pozostaje w mocy do czasu uchwalenia i wejścia w życie nowej uchwały.

W pozostałych przypadkach Ministerstwo Środowiska rekomenduje gminom podjęcie uchwał w sprawie wyboru metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w najkrótszym możliwym terminie.

Ministerstwo Środowiska zwraca jednak uwagę na niewiążący charakter powyższej opinii i podkreśla, że wiążące interpretacje będą dokonywane dopiero w rozstrzygnięciach organów orzekających dotyczących konkretnych uchwał. W chwili obecnej brak jest orzecznictwa, które mogłoby stanowić punkt odniesienia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (2)

  • PODATNIK, 2015-02-09 10:56:25

    Wytrzymałość ludzka ma swoje granice!!!!!Kto za ten bajzel odpowiada. Przecież na utrzymanie tych tysięcy urzędników płacimy podatki. Zadamy podania nazwisk odpowiedzialnych za ten stan ministrów. Wywalić nieudaczników odpowiedzialnych za plagę szczurów- nieudaczników. Podobno w Poznaniu pan Skiba... podaje rozwiązania w Dreżnie i innych miastach niemieckich. Podaje ceny odbioru śmieci i wzorce porządnej organizacji. Niemcy płacą o połowę mniej od nas. Dlaczego nie posłuchamy takich osób,tylko cały czas eksperymentujemy!!!  rozwiń
  • Tor, 2015-02-02 12:49:52

    Strach się bać, wykładnia niewiążąca, całe to Państwo istnieje tylko w teorii.