Nowy PSZOK we Włocławku

Od 2 września będzie funkcjonował stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) we Włocławku.
Nowy PSZOK we Włocławku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko" informuje, iż stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych uruchomiony zostanie przy ul. Komunlanej 4 we Włocławku.

W chwili obecnej do bazy technicznej PGK Saniko od poniedziałku do piątku od 7.00 do 17.00 dostarczać można zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, a w środy od 7.00 do 20.00 wszystkie pozostałe odpady przewidziane do zbierania w PSZOK. Od 2 września 2013 roku PSZOK czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 20.00, w soboty od 9.00 do 14.00.

Czytaj też: Jak zbudować PSZOK?

Do PSZOK mieszkańcy Włocławka mogą przywozić odpady problemowe z gospodarstw domowych takie jak: leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane oraz zużyte opony.

Warunki dostarczania odpadów: odpady do punktu bezpłatnie dostarczać mogą tylko mieszkańcy Włocławka. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych, tj. firm, instytucji, ogrodów działkowych, itp. Chemikalia i przeterminowane leki powinny znajdować się w opakowaniach jednostkowych. Ilości dostarczonych odpadów powinny wskazywać na to, że pochodzą z gospodarstw domowych, nie będą przyjmowane odpady w ilościach hurtowych, które mogły by wskazywać, że powstały poza gospodarstwami domowymi.

Odpady wielkogabarytowe (meble, łóżka, kanapy) nie muszą być rozmontowane, mogą zostać dostarczone w całości. Elektrośmieci nie powinny nosić śladów rozmontowywania lub wymontowywania części i powinny stanowić jedną całość. Duże gałęzie i inne odpady zielone powinny być rozdrobnione w sposób umożliwiający ich umieszczenie w pojemniku. Dostarczane odpady różnych rodzajów (np. wielkogabaryty i gruz) nie mogą być ze sobą zmieszane.

Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady zawierające azbest, materiały izolacyjne, takie jak wełna mineralna i styropian, części samochodowe odpady płynne w nieszczelnych opakowaniach oraz odpady nieoznaczone bez możliwości ich identyfikacji. Informacje na temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we Włocławku znajdują się na stronie internetowej http://www.zbierajselektywnie.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE