PARTNER PORTALU
 • BGK

NSA odrzucił wnioski ratusza ws. komisji weryfikacyjnej

 • PAP/PSZ    5 października 2017 - 15:53
NSA odrzucił wnioski ratusza ws. komisji weryfikacyjnej
Hanna Gronkiewicz- Waltz twierdziła dotąd, że nie może być stroną w komisji weryfikacyjnej. (fot. PTWP / Piotr Waniorek)

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wnioski władz Warszawy o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z komisją weryfikacyjną ds. reprywatyzacji w Warszawie.
• NSA nie wypowiadał się na temat decyzji reprywatyzacyjnych oraz decyzji wydanych przez komisję weryfikacyjną

• Sąd rozstrzygnął jedynie, czy między władzami Warszawy a komisją istnieje spór kompetencyjny.

• To wielkie zwycięstwo komisji weryfikacyjnej - twierdzi jej przewodniczący Patryk Jaki.

Zdaniem sądu do sporu kompetencyjnego w ogóle nie doszło. Postanowienia są prawomocne i ostateczne.

W ujawnionych przez NSA uzasadnieniach postanowień - które liczą ponad 20 stron - podkreślano, że przez spór kompetencyjny należy rozumieć sytuację, "w której przynajmniej dwa organy administracji publicznej jednocześnie uważają się za właściwe do prowadzenia postępowania i rozstrzygnięcia konkretnej sprawy (spór pozytywny) lub też każdy z nich uważa się za niewłaściwy do jej załatwienia (spór negatywny)".

Dodano, że warunkiem zaistnienia sporu kompetencyjnego jest zarówno materialnoprawna, jak też procesowa tożsamość sprawy. Po analizie wniosków NSA doszedł do konkluzji, że wskazywana w nich sytuacja dotyczy dwóch różnych postępowań prowadzonych w ramach odrębnych kompetencji przypisanych przez ustawodawcę dwóm różnym organom, a zatem nie odnosi się do tej samej sprawy w znaczeniu procesowym, lecz dwóch tego rodzaju spraw. Według NSA kompetencje obu organów są w istocie zbliżone, chociaż nie są tożsame.

"Stąd też nie ma podstaw do kwalifikowania takiej sytuacji jako sporu kompetencyjnego w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, co czyni niezasadnym wnioski prezydenta m.st. Warszawy" - uznał NSA.

"W piśmiennictwie trafnie zwraca się uwagę, że za spory kompetencyjne nie można uznawać sporów dotyczących problemu ograniczeń kompetencji jednego organu ze względu na kompetencje przyznane innym organom" - głoszą uzasadnienia postanowień.

Wydało je troje sędziów Izby Ogólnoadministracyjnej NSA: Wojciech Jakimowicz (sprawozdawca), Jolanta Rudnicka i Mirosław Wincenciak.

Rzeczniczka NSA sędzia Małgorzata Jaśkowska mówiła dziennikarzom, że jest wiele sytuacji, kiedy przepisy przewidują, że w odniesieniu do tej samej nieruchomości mogą toczyć się różne postępowania - np. wznowieniowe, nieważnościowe, różne sprawy administracyjne. "W przypadku, gdy mamy do czynienia ze sprawą dalej idącą, czyli sprawą nieważnościową, to najpierw rozpoznawana jest sprawa nieważnościowa, a sprawa wznowieniowa jest zawieszana" - zaznaczyła.

Przypomniała też, że ustawa o komisji weryfikacyjnej przewiduje, że inne postępowania dotyczące nieruchomości badanej przez komisję, podlegają zawieszeniu z mocy prawa.

Zastrzegła, że NSA nie wypowiadał się na temat decyzji reprywatyzacyjnych oraz decyzji wydanych przez komisję weryfikacyjną ani na temat "mechanizmów współpracy" między komisją a stołecznym magistratem.

W stanowisku dla NSA komisja podkreślała, że w sprawie nie istnieje spór kompetencyjny, który uzasadniałby wydanie rozstrzygnięcia przez NSA. Komisja wniosła o odrzucenie wniosków z uwagi na ich niedopuszczalność, ewentualnie o umorzenie postępowań z uwagi na ich bezprzedmiotowość lub też - o oddalenie wniosków z uwagi na ich oczywistą bezzasadność, a także o rozpoznanie spraw na rozprawie. Chciała też zwrotu kosztów postępowania.

REKLAMA
×
 • 10.

  JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (2)

 • Ewka, 2017-10-07 16:12:35

  A może jednak sprawiedliwość zwycięży. Życzę tego wszystkim mieszkańcom, których chciano pozbawić bezprawnie mieszkań.
 • Prof. Glass, 2017-10-06 10:46:38

  Stara wredna mściwa Żydówa, która postanowiła "boczną" drogą spełnić marzenia Sanhedrynu - odzyskanie od gojów zadośćuczynienia za utratę mienia przez przedwojennych Żydów, a że krzywdzi to gojów,? Przecież dla nich to bydło...według Talmudu