PARTNER PORTALU
  • BGK

NSA: W imieniu właścicieli lokali deklarację śmieciową składa spółdzielnia

  • pt    17 sierpnia 2016 - 13:10
NSA: W imieniu właścicieli lokali deklarację śmieciową składa spółdzielnia

Na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (fot.fotolia)

Spółdzielnia mieszkaniowa sprawuje zarząd nad nieruchomością i to ona składa deklarację w sprawie odbioru śmieci, czyni to również w imieniu właścicieli lokali - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę spółdzielni mieszkaniowej w Nakle na uchwałę rady miejskiej w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Spółdzielnia zakwestionowała przyjętą w uchwale gminnej rady definicję zarządu nieruchomości, wskazując, że spółdzielnia nie może składać deklaracji w imieniu właścicieli lokali, nie wykonuje bowiem obowiązków, jakie spoczywają na właścicielach lokali, nie wytwarza śmieci, jak czynią to osoby posiadające odpowiednie tytuły prawne do lokali.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalając skargę stwierdził, że stosownie do Ustawy o czystości i porządku w gminie, na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek złożenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sąd zauważył, że podmiotem odpowiedzialnym za złożenie deklaracji jest właściciel nieruchomości, którego definicja została zamieszczona w art. 2 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g.

Sąd powołał się na wyrażone w literaturze stanowisko, że tam, gdzie jakikolwiek tytuł prawny do nieruchomości łączy się z członkostwem w określonej korporacji typu spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa (powyżej siedmiu członków) lub TBS, podmiotem zobowiązanym do złożenia deklaracji będzie zawsze jednostka organizacyjna lub osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie, czyli m.in. spółdzielnia mieszkaniowa.

Jak zauważył WSA, w razie zabudowania nieruchomości budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiona została odrębna własność lokali, obowiązki właściciela zostały wprost nałożone na osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub na właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

WSA argumentował, że obecnie obowiązujące zasady gospodarowania odpadami komunalnymi określone zostały mocą ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 r., Nr 152, poz. 897 ze zm.). Nowelizacja polegała przede wszystkim na obligatoryjnym przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.

Sąd podkreślił, że przedstawiona nowelizacja nie wprowadziła zmiany w definicji właściciela nieruchomości odpowiedzialnego za składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

W skardze kasacyjnej do NSA spółdzielnia zaskarżyła wyrok w całości, ten jednak podtrzymał argumentację WSA i skargę oddalił.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.