PARTNER PORTALU
  • BGK

O odnawialnych źródłach energii

  • AW/uwm.edu.pl    7 stycznia 2011 - 09:22

Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych żródłach energii - to tytuł ogólnopolskiej konferencji naukowej, jaka w niedzielę rozpocznie się w hotelu Andres w Starych Jabłonkach. Organizatorem spotkania jest Centrum Badań Energii Odanwialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Podczas seminarium zostanie dokonana analiza postępu prac badawczo-wdrożeniowych w ramach zespołów projektowych koordynowanych przez IMP PAN w Gdańsku, UWM Olsztyn, Politechnikę Wrocławską oraz Instytut Energetyki w Warszawie.

Projekt realizowany przez konsorcjum tych czterech ośrodków badawczych obejmuje szerokie spektrum zadań niezbędnych do opracowania modelowych kompleksów agroenergetycznych, wykorzystujących najnowocześniejsze technologie otrzymywania biogazów i urządzeń do kogeneracyjnego wytwarzania ciepła i prądu w małej i rozproszonej skali. Jak wykazały przeprowadzane analizy ekonomiczne w kraju i na świecie, kompleksy agroenergetyczne stanowią najbardziej opłacalną formę pozyskiwania ekologicznej energii ze źródeł odnawialnych.

Podczas trzydniowego seminarium będzie mowa o technologiach pozyskiwania i przygotowania nośników bioenergii oraz technologie konwersji nośników bioenergii do użytecznej energii cieplnej i elektrycznej.

Innowacyjnością projektu jest biogazownie fermentacyjne na rośliny wodne, całkowicie bezemisyjne. Oryginalnym pomysłem jest także wykorzystanie małych, wielopaliwowych kotłów do kogeneracyjnej produkcji ciepła i prądu poprzez ich integrację z mikroturbiną ORC na czynniki niskowrzące.

Jak przypominają realizatorzy projektu, badania nad rozwojem i możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii są priorytetem w Europie i na świecie, a ograniczenie emisji CO2 jest np.: dla UE kwestią krytyczną. Szczególnym wyzwaniem jest tu nowa polityka energetyczna Unii Europejskiej (słynne 3x20) zakładająca 20% udział energii odnawialnych w bilansie energetycznym krajów UE.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.