PARTNER PORTALU
  • BGK

Obowiązek i zysk, czyli audyty energetyczne

  • Artykuł promocyjny dostarczony przez firmę CEZ ESCO Polska    20 kwietnia 2017 - 14:00
Obowiązek i zysk, czyli audyty energetyczne

Czy Twoje przedsiębiorstwo zatrudnia powyżej 250 pracowników? A może jego roczny dochód przekracza 50 mln EUR lub całkowita kwota bilansowa przekracza 43 mln EUR? Jeśli choć jeden z tych warunków dotyczy firmy, w której pracujesz, jest ona zobowiązana do przeprowadzenia co cztery lata kompleksowego audytu energetycznego.
Wprowadzona w październiku zeszłego roku nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej mówi o konieczności wykonania pierwszego badania w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Od tego momentu minęło już 6 miesięcy, więc biorąc pod uwagę wybór wykonawcy, okres potrzebny na badanie i przygotowanie raportu, czasu na przeprowadzenie audytu pozostaje coraz mniej.

Na czym polega audyt energetyczny?

Ustawa precyzyjnie określa, jak ma wyglądać audyt. Standardowy zakres działania obejmuje analizę aktualnych kosztów, działań optymalizujących na istniejącej infrastrukturze oraz możliwości modernizacji. Wymaga się, aby audyt zawierał szczegółowy przegląd danych dotyczących zużycia energii i zapotrzebowania na moc w budynkach, instalacjach przesyłowych oraz w transporcie przedsiębiorstwa. Łącznie pomiary powinny obejmować co najmniej 90% całkowitego zużycia energii w badanej firmie. Opracowanie ma również za zadanie określenie stanu technicznego obiektów, urządzeń technicznych lub instalacji. Pomiary muszą być aktualne, reprezentatywne i możliwe do weryfikacji poprzez szczegółowy opis wzorów, wskaźników i współczynników użytych w tych obliczeniach. Do raportu należy też dołączyć pełną informację na temat metod obliczeniowych.

W wyniku audytu powstaje raport z wykazem przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, a także ocena ich opłacalności i możliwej do uzyskania oszczędności energii. Powinien on wskazać kilka dopuszczalnych wariantów realizacji przedsięwzięcia z uwzględnieniem zastosowania różnych technologii, prognozowanych kosztów inwestycyjnych, cen paliw lub energii oraz okresu zwrotu inwestycji. Do wyników obliczeń firma audytująca jest zobowiązana dołączyć również wynikające z nich wnioski dotyczące wyboru optymalnego wariantu lub rodzaju przedsięwzięcia.

Jakie są korzyści?

Kompleksowy audyt to nie tylko obowiązek, ale też wymierna korzyść dla każdej firmy w postaci rzetelnej i obiektywnej diagnozy obecnej sytuacji w przedsiębiorstwie, nieraz decydującej o zdobyciu przewagi konkurencyjnej i wzmocnieniu własnej pozycji na rynku.  Często stanowi punkt wyjścia do zaplanowania wieloletnich inwestycji zmierzających do poprawy efektywności energetycznej. Niezmiernie istotny jest zatem wybór firmy-doradcy. Musi ona posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie zawodowe, właściwą metodologię działań i wiarygodne portfolio realizacji podobnych projektów.

Firma doradcza ocenia aktualny sposób i poziom wykorzystania energii w danym przedsiębiorstwie, poszukując możliwości obniżenia kosztów eksploatacyjnych. W wyniku pomiarów oblicza się zużycie energii podczas eksploatacji i powstaje kompleksowa analiza własnych potrzeb energetycznych. Bezpośrednią korzyścią tej usługi jest identyfikacja najbardziej energochłonnych elementów infrastruktury. Następnie doradca opracowuje paletę możliwych rozwiązań prowadzących do obniżenia kosztów eksploatacyjnych i zwiększenia efektywności zużycia energii. Od ich przeglądu i szczegółowego porównania do specyficznych warunków produkcyjnych i możliwości finansowych zależą dalsze kroki. Raport powinien zawierać rekomendację optymalnego wariantu, łącznie z określeniem szacowanego kosztu i precyzyjnej stopy zwrotu. Nie bez znaczenia jest fakt, że przeprowadzenie audytu ułatwia pozyskanie zewnętrznych dotacji europejskich.

Dlaczego obowiązkowy audyt dla dużych firm?

Poprawa efektywności energetycznej to istotny element polityki klimatycznej Unii Europejskiej, czego odzwierciedleniem są krajowe plany działań zawierające konkretne zobowiązania dotyczącej ograniczania zużycia energii. Na ten cel składa się m.in. suma możliwych do uzyskania oszczędności energetycznych wynikających z przeprowadzonego audytu wszystkich podmiotów funkcjonujących w gospodarce. Właściwe ministerstwo zbiera te informacje, dążąc do osiągnięcia w perspektywie 2020 roku założonego w Krajowym Planie celu.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.