PARTNER PORTALU
  • BGK

Obsuwy na budowach oczyszczalni i kanalizacji

  • GK    25 marca 2013 - 10:00

Opóźnienia w budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków komunalnych mają 252 aglomeracje, z czego 65 przyznaje, że zakończy inwestycje po 2015 r. Oznacza to pogwałcenie warunków dyrektywy unijnej.
Tak wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska „Sprawozdania z wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w latach 2010-2011".

Sprawozdanie przedstawia zakres zrealizowanych inwestycji w latach 2010-2011 oraz ich wpływ na osiągniecie celu wymaganego dyrektywą unijną, którą zobligowani zostaliśmy do wybudowania, rozbudowania i/lub zmodernizowania oczyszczalni ścieków komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach do końca 2015 r.

Czytaj też: 125 mln euro na odpady i ścieki

Dokument został sporządzony na podstawie sprawozdań wszystkich marszałków za lata 2010 i 2011 przekazanych do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Wybrane szczegółowe dane publikujemy w galerii.

Sprawozdania z poszczególnych województw zawierają informacje o stanie prac inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej m.in. realizacji systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych, gospodarki osadowej oraz finansowania inwestycji w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) większej od 2 tys.

Czytaj też: Rozwiążą kanalizacyjne problemy 14 gmin

Ostatnie sprawozdanie zbiorcze dotyczyło stanu za lata 2008-2009, dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów 30 grudnia 2010 r.

Dane umożliwiające dokonania podsumowań uzyskano z 1724 na 1726 aglomeracji w roku 2010 oraz 1728 na 1729 aglomeracji w roku 2011. Rozbieżność w ogólnej liczbie aglomeracji w latach 2010-2011 wynika z ciągłego procesu wyznaczania oraz zmian w aglomeracjach rozumianych jako tereny, na których zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych.

Sprawozdań nie przedłożyły dwie aglomeracje w roku 2010 (woj. podlaskie - aglomeracja Choroszcz, woj. wielkopolskie aglomeracja Przykona) oraz jedna w roku 2011 (woj. łódzkie aglomeracja Ozorków).

Według danych z końca 2011 r. w 1 728 aglomeracjach mieszka ponad 32 mln mieszkańców, wśród których: ponad 25,4 mln korzysta z sieci kanalizacyjnej, ponad 4,9 mln jest obsługiwanych przez tabor asenizacyjny, ponad 0,2 mln korzysta z systemów indywidualnych.

Jednocześnie w 2011 r. na terenie aglomeracji wybudowano 9 116,6 km sieci kanalizacyjnej w tym 6 016,7 km sieci grawitacyjnej. Zmodernizowano 426,3 km sieci istniejącej, a w wyniku realizacji inwestycji związanych z budową sieci liczba korzystających z usług kanalizacyjnych wzrosła o 475 318 osoby.

Czytaj też: Dofinansowanie z UE na oczyszczalnię w Zduńskiej Woli

Ponadto w 2011 zweryfikowane zostały długości istniejącej sieci kanalizacyjnej w wyniku czego okazało się, że część wcześniej przekazywanych długości obarczona była błędami.

Jak wynika ze sprawozdania w 2011 r. aglomeracje wykazały 1928 komunalnych oczyszczalni ścieków. Wyróżnić w nich można 481 oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem związków azotu i fosforu ogólnego, 1200 oczyszczalni zapewniających biologiczne oczyszczanie oraz 247 obiektów które z uwagi na budowę lub inne inwestycje nie mają aktywnego procesu oczyszczania ścieków.KOMENTARZE (1)

  • Wojtek, 2013-03-25 15:58:20

    Czytając tytuł zrozumiałem, że chodzi o obsunięcia gruntu... Gratuluję skutecznego obnizania poziomu językowego. Niedługo pewnie zobaczymy tu tytuły w stylu "Zadyma na posiedzeniu rady powiatu", "Rozpierducha na trasie X-Y". Uczniowie w szkołach za takie coś dostaliby dwóje....  rozwiń