PARTNER PORTALU
  • BGK

Ochrona rynków lokalnych

  • PAP    13 września 2011 - 12:47
Ochrona rynków lokalnych

41 decyzji dotyczących niedozwolonych działań gmin i ich spółek zależnych wydała od początku roku prezes UOKiK.
Do nieprawidłowości najczęściej dochodzi na rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych – tego dotyczą również trzy najnowsze rozstrzygnięcia. Oprócz prowadzonych działań monitorujących rynek urząd rozpoczyna właśnie akcję informacyjną skierowaną do samorządów.

Jednym z priorytetów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest eliminowanie nieprawidłowości na rynkach lokalnych. Najczęściej dochodzi tam do naruszeń prawa przez podmioty świadczące usługi użyteczności publicznej – gminy lub zależne od nich spółki.

Od początku 2011 roku UOKiK wydał już 41 takich decyzji – 27 dotyczyło nadużywania pozycji dominującej, a 14 naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. W 26 przypadkach nałożone zostały kary finansowe o łącznej kwocie ponad 1,2 mln zł.

W pozostałych przypadkach prezes urzędu odstąpiła od sankcji pieniężnej, przede wszystkim ze względu na zobowiązanie przedsiębiorcy do zmiany niedozwolonych praktyk. Do nieprawidłowości najczęściej – 30 razy – dochodziło na rynku usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Tej branży dotyczą również trzy najnowsze decyzje UOKiK. Prezes UOKiK stwierdziła nadużycie pozycji rynkowej przez spółkę Gospodarka Komunalna, której wyłącznym udziałowcem jest gmina Boguchwała (woj. podkarpackie). Urząd zakwestionował postanowienia, które znalazły się w umowach z osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej.

Gospodarka Komunalna m.in. uniemożliwiała ubieganie się o zwrot kosztów poniesionych przy budowie urządzeń kanalizacyjnych.

Zgodnie z przepisami odbiorca ma obowiązek sfinansowania z własnych środków jedynie budowy przyłącza, natomiast w przypadku wykonania innych części infrastruktury może zwrócić się o zwrot poniesionych kosztów. Za praktykę naruszającą konkurencję Gospodarka Komunalna z siedzibą w Boguchwale została ukarana sankcją finansową w wysokości 7 330 zł.

Ponadto prezes UOKiK nakazała zaniechanie niedozwolonych działań. Niekorzystne warunki umów o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej narzucała swoim kontrahentom również gmina Mrągowo (woj. warmińsko-mazurskie). UOKiK ustalił, że nakazywała ona właścicielom nieruchomości powoływanie społecznych komitetów budowy, których zadaniem było zebranie funduszy i sfinansowanie projektu inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej oraz bezpłatnego przekazania go gminie. Tymczasem to ona powinna ponosić koszty rozbudowy sieci, w tym sporządzenia projektu.

Innym niezgodnym z prawem działaniem przedsiębiorcy było pobieranie opłaty za budowę przyłącza w wyższej wysokości niż koszt jego budowy.

Na uwagę zasługuje fakt, że po wszczęciu postępowania antymonopolowego gmina Mrągowo dobrowolnie zobowiązała się do zaprzestania niedozwolonych działań. W związku z tym prezes UOKiK odstąpiła od nałożenia kary finansowej oraz nakazała zaniechanie praktyk – do 31 listopada 2011 roku.

Do tego czasu gmina będzie również musiała powiadomić mieszkańców o przyjętym zobowiązaniu. Ponadto do końca 2012 roku ma ona obowiązek przy zakończeniu każdej inwestycji wodno-kanalizacyjnej przekazać urzędowi informacje m.in. o sposobach finansowania projektów, kosztach budowy przyłączy dla części mieszkańców oraz wysokości wpłaconych przez nich środków pieniężnych.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.