PARTNER PORTALU
  • BGK

Odpady komunalne, spalarnie. KE: Nie dawajcie pieniędzy na spalarnie i instalacje MBP

  • pt    6 lutego 2017 - 09:04
Odpady komunalne, spalarnie. KE: Nie dawajcie pieniędzy na spalarnie i instalacje MBP
Czy czas spalarni i instalacji MBP mija? (fot.marszow.pl)

• Ostatnio wydany komunikat Komisji Europejskiej w sprawie roli wykorzystania energii pochodzącej z odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym daje jasny sygnał rządom i władzom lokalnym krajów Europy Środkowo-Wschodniej, że priorytetem jest zapobieganie oraz recykling, a nie spalanie odpadów.
• Organizacje ekologiczne apelują do rządów i instytucji finansowych, by nie wspierały inwestycji w spalarnie i instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.
• Ich zdaniem, inwestycje te mogą pochłonąć większość dostępnych środków i spowolnić, czy wręcz zablokować na lata rozwój zaawansowanych systemów redukcji u źródła oraz recykling odpadów.
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej uzyskały 5,4 miliarda euro od Komisji Europejskiej w ramach Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na usprawnienie systemu gospodarki odpadami w latach 2014-2020.

Umowy partnerstwa pomiędzy Komisją, a rządami zostały podpisane zanim pakiet gospodarki o obiegu zamkniętym został ogłoszony i ustanowił nowe i bardziej progresywne priorytety gospodarowania odpadami przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Mimo iż w umowach podkreśla się, że pomoc finansowa udzielana w ramach polityki spójności w pierwszej kolejności powinna być przeznaczona na selektywną zbiórkę odpadów i tworzenie infrastruktury recyklingu, to jednocześnie 50 proc. środków alokuje się na „przetwarzanie termiczne, spalanie”.

Czytaj też: Nowe spalarnie powstają tylko dlatego, że są pieniądze

- Spowodowało to, że władze krajów EŚW (Europy Środkowo-Wschodniej) rozważają budowę ponad 80 spalarni odpadów komunalnych (o łącznej wydajności ponad 5,42 mln ton/rok) oraz ponad 40 zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP; wydajność łączna ponad 3,29 mln ton/rok) – piszą we wspólnym stanowisku organizacje ekologiczne z całej Europy.

Redukcja u żródła

Ich zdaniem, inwestycje te mogą pochłonąć większość dostępnych środków i spowolnić, czy wręcz zablokować na lata rozwój zaawansowanych systemów redukcji u źródła oraz recykling odpadów.

 - Wielkie inwestycje w MBP i spalarnie odpadów i inne pseudo-innowacyjne technologie bazujące na zmieszanych odpadach komunalnych zawsze prowadzą do utrwalania i zablokowania systemu na bardzo niskich poziomach recyklingu. Nie inaczej może być w krajach EŚW, gdzie średni poziom recyklingu wynosi 18 proc. i 5 proc. kompostowania. Wyjątkiem jest Słowenia, gdzie osiągnięto znaczący postęp z wynikiem 49 proc. recyklingu i 12 proc. kompostowania, dzięki wprowadzeniu na szerszą skalę metodologii zero odpadów (zero waste) – uważają sygnatariusze apelu.

W większości krajów EŚW nie ma jeszcze spalarni odpadów lub ich wydajność jest stosunkowo niewielka, co jest dla nich doskonałą szansą dla inwestowania w systemy, które są mniej kosztowne oraz mają mniejszy wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Są to systemy koncentrujące się na zapobieganiu odpadom u źródła, ponownym użyciu, selektywnej zbiórce i recyklingu odpadów.

Jak podkreślają ekolodzy rozwiązania te muszą być elastyczne i przygotowane do zagospodarowania rosnącej ilości surowców wtórnych, która pojawi się w wyniku realizacji celów pakietu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Uwarunkowania te zostały dostrzeżone przez Komisję Europejską w jej ostatnich komunikatach i wytycznych, gdzie możemy m.in. przeczytać:

- Przy finansowanie ze środków publicznych powinno się unikać tworzenia nadmiernej wydajności instalacji dla zmieszanych odpadów, takich jak spalarnie. W tym względzie należy wziąć pod uwagę, że ilość odpadów zmieszanych jako strumienia dla procesów energia z odpadów ulegnie zmniejszeniu w wyniku obowiązku selektywnego zbierania odpadów i bardziej ambitniejszych celów UE odnośnie recyklingu. Z tych powodów, państwa członkowskie powinni stopniowo odejść od publicznego wsparcia dla odzysku energii z odpadów zmieszanych.

Hierarchia odpadów

KE wskazuje także: - Finansowanie nowych instalacji do przetwarzania odpadów zmieszanych, takich jak spalarnie lub instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania, będzie przyznawane jedynie w ograniczonych i uzasadnionych przypadkach, gdy nie występuje ryzyko stworzenia nadmiernej infrastruktury, a hierarchia odpadów jest w pełni przestrzegana.

- Biorąc powyższe po uwagę, niżej podpisane organizacje wzywają władze krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a także instytucje europejskie, takie jak Europejski Bank Inwestycyjny (EIB) i JASPERS, aby nie akceptowały i nie udzielały pomocy finansowej ze środków publicznych na budowę spalarni i zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, ale wspierały inwestycje służące zmniejszeniu odpadów u źródła, selektywnej zbiórce i recyklingu – systemu, który jest spójny z priorytetami i celami gospodarki o obiegu zamkniętym – czytamy w apelu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Krzystan, 2017-02-08 19:51:41

    Wszystkie decyzje wydane na spalarnie powinnw być unieważnione. Wydatki już dokonane powinne być przepisane do zwrotu. Jest to marnotrawienie surowców!!! Zwiększyć fundusze na badania w zakresie recyklingu materiałowego!!