PARTNER PORTALU
 • BGK

Odpady mają w nosie terminy

 • GK    1 sierpnia 2012 - 11:30
Odpady mają w nosie terminy

Nie ma żadnego przepisu, który daje podstawę do określenia terminu wykonania obowiązku usunięcia odpadów magazynowanych w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
Według posła Wojciecha Saługi obecne brzmienie art. 34 ust. 1 ustawy o odpadach wywołuje duże wątpliwości interpretacyjne. W orzecznictwie przyjęto stanowisko, iż w stwierdzeniu „sposób wykonania decyzji” nie zawiera się wskazanie terminu wykonania tej decyzji.

Czytaj też: Ustawa o odpadach, a unijne przepisy

– W wielu przypadkach decyzje nakazujące usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania były uchylane przez samorządowe kolegia odwoławcze ze względu na brak podstawy prawnej do wskazania terminu wykonania decyzji. Brak określenia terminu wykonania decyzji powoduje trudności w egzekwowaniu obowiązków nałożonych tą decyzją, tj. wszczęcie postępowania egzekucyjnego – twierdzi poseł.

Przypomina jednocześnie, że zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

– W przypadku większości magazynowanych odpadów nie ma podstaw do nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nakazującej ich usunięcie – podkreśla poseł w interpelacji do ministra środowiska, pytając, czy resort zamierza zmienić art. 34 ust. 1 w taki sposób, aby organ wydający decyzję wskazywał sposób oraz termin usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

Odpowiadając na interpelację wiceminister środowiska Piotr Woźniak poinformował, że w Sejmie jest rozpatrywany projekt nowej ustawy o odpadach, który zawiera m.in. rozwiązania dotyczące wydania decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

Wiceminister przypomniał, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy o odpadach z 2001 r. wójt, burmistrz lub prezydent miasta w decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania wskazuje sposób wykonania tej decyzji.

<!-- pagebreak //-->×
KOMENTARZE (3)

 • deka, 2012-08-07 09:31:25

  A to dobre! Zapomnieli o terminie, he, he...
 • Karol, 2012-08-01 11:50:26

  Takie prawo, jacy posłowie. To nawet śmiechu nie jest warte!
 • Ipka, 2012-08-01 11:46:20

  To posłowie mają w nosie odpady