PARTNER PORTALU
  • BGK

Odpady niebawem własnością samorządów

  • Jacek Kijas    11 maja 2011 - 17:05
Odpady niebawem własnością samorządów

Sejm w czasie trwających obrad będzie głosował nad ustawą o utrzymaniu czystości i porządku, która przeniesie na gminy odpowiedzialność za utylizację odpadów.
Po drugim czytaniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zostały zgłoszone poprawki, które opiniowały sejmowe komisje: ds. Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Większość poprawek została odrzucona.

Czytaj też: III Europejski Kongres Gospodarczy. System gospodarki odpadami

Ustawa zakłada, że to gmina będzie odpowiadać za właściwy wywóz odpadów oraz ich recykling. Koszty z tym związane, tzw. opłatę śmieciową, pobierze ona od mieszkańców. W drodze przetargu wybrane zostaną firmy, które zajmą się transportem odpadów. Konieczne będzie powstanie specjalnych instalacji, służących odzyskowi oraz recyklingowi. Koszty ich utrzymania poniosą gminy, a środki na ten cel będą płynąć z wpływów, jakie przyniosą umowy na wywóz odpadów. Zarówno gminy, jak i firmy odpowiedzialne za transport odpadów, a także marszałkowie województw, będą ze swej działalności w tym aspekcie składać sprawozdania.

Według rządu zmniejszy się ilość odpadów komunalnych, w tym ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska. Zwiększy się liczba nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów. Zmiany mają pomóc samorządom w osiągnięciu unijnych wymogów, które dotyczą poziomu odzysku i recyklingu odpadów komunalnych. Chodzi także o redukcję odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i kierowanych na składowiska.

- Mam nadzieję, że uda się uchwalić tę ustawę, ponieważ zmarnowano już w związku z nią 3 lata. Minęły wskutek tego pierwsze terminy, jakie wyznaczyła nam w kwestii regulacji przepisów związanych z gospodarką odpadami Unia Europejska. Gdyby uchwalono tę ustawę wcześniej, nie mielibyśmy takich problemów, jak teraz - mówi Jerzy Gosiewski, poseł PiS oraz zastępca przewodniczącego sejmowej komisji ds. ochrony środowiska.

Czytaj też: Grzywny za brak ewidencji odpadów

- Ta ustawa ma sprawić, by zniknęły nielegalne wysypiska w lasach. Wiele jej rozwiązań pomoże w trosce o środowisko. Jednak zarówno czas wprowadzania tych zmian, jak i odpowiedzialność za wdrożenie unijnych dyrektyw, która na skutek rządowych zmian właściwie spada na samorządy, powodują, że potrzebne jest zapewnienie gminom okresu przejściowego. Jeśli wprowadzimy takie regulacje, jest szansa, by do roku 2020 75 % gmin spełniło unijne wymagania - podkreśla Gosiewski.

Komisje: ochrony środowiska oraz samorządu terytorialnego odrzuciły jednak poprawkę PiS-u, który postulował, by dać gminom więcej czasu na budowę potrzebnej do utylizacji odpadów infrastruktury. Ustawa, jeśli zostanie uchwalona, wejdzie w życie od początku przyszłego roku. Gminy będą miały 18 miesięcy na wprowadzanie wymaganych zmian.

Trzecie czytanie oraz głosowanie nad ustawą odbędzie się w piątek.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.