PARTNER PORTALU
 • BGK

Ogromne różnice w stawkach za wodę i ścieki. Porównanie

 • Bartosz Dyląg    30 czerwca 2014 - 11:06
Ogromne różnice w stawkach za wodę i ścieki. Porównanie

1800 procent sięgają różnice w stawkach za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w naszych gminach. Oto miejscowości, w których taryfy są najwyższe i najniższe.
Zasady ustalania taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków reguluje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Z przepisów wynika, że na ustalanie i zatwierdzanie taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wpływają trzy podmioty: miejscowe przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, organ wykonawczy gminy, a także organ uchwałodawczy (rada gminy).

Z danych firmy doradczej EY wynika, że łączna cena wody i ścieków w Polsce pozostaje relatywnie jedną z najwyższych w Europie. W 2014 roku wydatki przeciętnego krajowego gospodarstwa domowego na dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki sięgną 2 proc. budżetu rozporządzalnego (w 2010 roku było to 1,3 proc.). Statystyczny Grek wyda zaledwie 0,2 proc., a Niemiec – 0,8 proc. Zdaniem ekspertów zbliżamy się tym samym do progu akceptowalności społecznej.

W ostatnich trzech latach wydatki statystycznej polskiej rodziny na wodę i ścieki wzrosły o ok. 20 proc. Dziś czteroosobowa rodzina w Polsce wydaje na ten cel więcej niż na prąd czy gaz – średnio 115 złotych miesięcznie.

Wysokie ceny wynikają m.in. z tego, że krajowe spółki wodno-kanalizacyjne ciągle inwestują w rozbudowę sieci oraz w dostosowywanie się do norm środowiskowych. W oczywisty sposób wpływa to na ceny wody. Analitycy wskazują też na samą branżę, jest bardzo rozdrobniona, a to nie ułatwia optymalizacji działań inwestycyjnych, chodzi o brak tzw. efektu skali.

Cechą charakterystyczną krajowych taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków są też bardzo duże różnice między cenami wody w poszczególnych gminach. Sięgają one aż 1800 proc. Dla porównania, najtańszą ofertę energii od najdroższej dzieli zaledwie kilkuprocentowa różnica.

Portal www.cena-wody.pl na bieżąco publikuje ceny wody i ścieków z ok. 95 proc. przedsiębiorstw w kraju. Zestawienie uwzględnia blisko 800 podmiotów. Z danych wynika, że średnia łączna taryfa za wodę i odprowadzanie ścieków wynosi w całym kraju 10,66 zł/m3 brutto (mediana 9,42 zł/m3). Średnia cena dostarczania wody dla całego kraju wynosi 3,94 zł/m3, odprowadzania ścieków – 6,72 zł/m3. Mediana dla wody ukształtowała się na poziomie 3,56 zł/m3, dla ścieków jest to 5,85 zł/m3, licząc z ośmioprocentowym podatkiem VAT.

Z udostępnianych przez gminy i spółki wodociągowo-kanalizacyjne informacji wynika, że najmniej w Polsce łącznie za wodę i ścieki płacą mieszkańcy miejscowości Chorzele w woj. mazowieckim. Aktualna stawka wynosi tam 3,78 zł za m3. Bardzo niskie stawki obowiązują też w Bytomiu Odrzańskim – 4,54 zł/m3 oraz w Warce – 5,58 zł/m3.

Także mieszkańcy Chorzel mogą cieszyć się z najtańszej wody w kraju. Taryfa za metr sześcienny ustalona jest na poziomie 1,73 zł. Bardzo niskie stawki obowiązują także w Lęborku (1,94 zł/m3) oraz w Supraślu (1,95 zł/m3).

Najniższa stawka za odprowadzanie ścieków obowiązuje w Bytomiu Odrzańskim. Jego mieszkańcy płacą 1,25 zł/m3 (brutto). Wyjątkowo niskie taryfy obowiązują też w gminie Chorzele (2,05 zł/m3) i w Warce (2,38 zł/m3).×
KOMENTARZE (3)

 • .., 2014-09-02 10:20:22

  Ceny wody za wodę i ścieki są porównywane do dochodu mieszkańców. Więc może to dochody są za niskie, bo koszty działalności (energia, materiały itd) są porównywalne do tych we wspomnianej Grecji czy Niemczech....
 • Cie choroba., 2014-07-24 22:51:47

  To zastanawiające,ze w Polsce stawki za wodę i ścieki należą do najwyższych w Europie. W Warszawie tez te ceny są wysokie. Kształtowanie tych cen zależy również od samorządów . Mówił o tym ostatnio kandydat na prezydenta stolicy pan Piotr Guział.
 • glewws, 2014-07-06 15:39:46

  Dobić bydło niech wie, że życie tu boli i będzie boleć! Bo w kraiku typu bantustan nikt z władzuni nie dba o ludzi, mieszkańców tylko o siebie i swoich!!!