PARTNER PORTALU
  • BGK

Opłata za odpady na konto gminy

  • GK    8 sierpnia 2013 - 14:28
Opłata za odpady na konto gminy

Na podstawie uchwały Rady Miasta Białystok, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy uiszczać na konto gminy.
Każdemu właścicielowi nieruchomości na podstawie danych zawartych w złożonej deklaracji nadany zostanie indywidualny nr rachunku bankowego, na który należy dokonywać płatności w następujących terminach:

- osoby prawne do 15 dnia każdego miesiąca (płatność miesięczna), pierwsza płatność do 31 lipca 2013 r.
- osoby fizyczne do 15 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału (płatność kwartalna), pierwsza płatność do 10 września 2013 r.

Osobom prawnym numery rachunków bankowych przekazywane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazane w deklaracjach adresy mailowe (z adresów: inazwisko@um.bialystok.pl) bądź przy kontakcie telefonicznym.

Osoby fizyczne - w związku ze zmianą stawek opłaty - otrzymają uwierzytelnione korekty złożonych deklaracji wraz z informacją o indywidualnym numerze rachunku bankowego oraz terminach płatności.

Korekty wraz z informacją będą doręczane przez pracowników urzędu bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej (za potwierdzeniem odbioru).

Numery rachunków bankowych przekazywane są jedynie w wyżej wymienione sposoby. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z numerem rachunku bądź też płatnościami należy kontaktować się z Departamentem Finansów Urzędu Miejskiego w Białymstoku pod numerami tel. 85 869 6487, 85 869 6486, 85 869 6485, bądź też osobiście w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Branickiego 9, I piętro, pokój nr 114.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • T, 2013-08-11 22:59:15

    To jest błędne rozumowanie : mieszkańcy oddają surowiec wtórny, który ma określoną cenę i płacili już raz przy zakupie. Za to iż kupili maja jeszcze raz płacić? Administracja odpowiada za prawidłową gospodarkę odpadami, mieszkaniec winien płacić symboliczne stawki np. odpady selektywnie wyrzucane ...8 zł/m-ce a mieszane 15 zł m-ce. Jeżeli nie wiecie jak to zrobić mogę wdrożyć technologie selekcji bez składowania - T.Garlicki odpady@wp.pl  rozwiń