Opłaty za składowanie odpadów polecą w górę

Wzrost stawek za składowanie odpadów, z ich projekcją na kilka lat, służy stworzeniu narzędzia ekonomicznego, dzięki któremu udział innych metod przetwarzania odpadów niż składowanie będzie większy.
Opłaty za składowanie odpadów polecą w górę

Na konieczność określenia przyszłorocznej oraz wieloletniej prognozy wysokości opłat za składowanie odpadów zwrócił w zapytaniu poselskim Tadeusz Arkit.

– Jest to ważne dla wszystkich, którzy będą angażowali się w procesy inwestycyjne w ramach budowy nowoczesnego i korzystnego dla środowiska systemu gospodarki odpadami komunalnymi – stwierdził poseł.

Czytaj też: MŚ zbiera informacje nt. gospodarki odpadami

Jednocześnie przypomniał, że oczekiwany i konieczny do wdrożenia model gospodarki odpadami jest taki, w którym składowisko będzie ostatnim ogniwem w procesie gospodarki odpadami. Zmniejszanie ilości produkowanych odpadów, selektywna zbiórka i odzysk opakowań, odzysk energii z odpadów, kompostowanie to priorytety w postępowaniu z odpadami.

Czytaj też: Gospodarka odpadami, PPP i środki unijne. Czy to w ogóle możliwe?

Piotr Woźniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, odnosząc się do postulatu posła poinformował, że obecnie w resorcie trwają prace mające na celu zmianę rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie opłat za składowanie odpadów.

Prace te mają na celu podniesienie stawek opłat za składowanie niektórych grup odpadów, takich jak: baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady komunalne, odpady opakowaniowe, a także odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych. Stawki te zostaną określone w perspektywie kilkuletniej.

Czytaj też: Kto zapłaci za zagospodarowanie odpadów komunalnych?

Natomiast pozostałe stawki opłat za składowanie odpadów podlegać będą corocznie aktualizacji o współczynnik inflacji na mocy obwieszczenia ministra środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na kolejne lata. Planowany termin wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia zmieniającego to 1 stycznia 2014 r.

– Należy mieć na uwadze, że stopniowy wzrost niektórych stawek za składowanie odpadów, z ich projekcją na kolejne lata, służy stworzeniu efektywnego narzędzia ekonomicznego, dzięki któremu będzie możliwy wzrost udziału innych metod przetwarzania odpadów niż składowanie – tłumaczy wiceminister Piotr Woźniak.

Dodaje, że powinno to także przyczynić się do wzrostu opłat za składowanie odpadów oraz do wykorzystania dostępnych wydajności istniejących instalacji do przetwarzania odpadów, ich modernizacji, a także do podjęcia nowych inwestycji w zakresie gospodarki odpadami.

Efekt taki można osiągnąć w sytuacji, kiedy koszt przyjęcia odpadów na składowisko będzie znacząco wyższy niż cena przyjęcia odpadów do zakładów przetwarzania odpadów innymi metodami niż składowanie.

 


KOMENTARZE (4)ZOBACZ WSZYSTKIE

Jest innowacyjna technologia/opatentowana na selekcje mieszanego strumienia bez składowania z wykorzystaniem wszystkich frakcji.

Samorządowcy nie kwapią się z wdrożeniem bo i tak będą mieli stałą pensję a obywatel zapłaci.

Mogę praktycznie wdrożyć innowacyjna technologi
...ę, czekam na propozycje współpracy. rozwiń

T. Garlicki odpady@wp.pl, 2012-06-06 23:06:39 odpowiedz

A niech lecą, tak jak te ptaszyska, które na tych składowiskach żerują

o.p., 2012-06-06 15:35:02 odpowiedz

Może wreszcie będzie porządek.

Karol, 2012-06-06 12:48:26 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE