PARTNER PORTALU
  • BGK

Opłaty za śmieci w sądach. Gminy muszą zmienić sposób zarządzania odpadami

  • Piotr Toborek    15 marca 2017 - 13:48
Opłaty za śmieci w sądach. Gminy muszą zmienić sposób zarządzania odpadami
Samorządy muszą przejąć zarządzanie gospodarką odpadami od spółek, którym zleciły to zadanie (fot. trzebownisko.pl)

Gminy, które przekazały obsługę czynności związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami jednostkom pomocniczym lub spółkom komunalnym, mają problem.
• Samorządy muszą przejąć zarządzanie gospodarką odpadami od spółek, którym zleciły to zadanie.

• NSA zdecydował, że decyzje o wysokości opłat za odbiór odpadów mogą podejmować jedynie wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci.

• Sąd dał jednak samorządom czas na zmiany organizacyjne.

19 grudnia ub. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że rada gminy nie może powierzać kompetencji w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podmiotom zewnętrznym.
A z takiego rozwiązania korzysta wiele samorządów, m.in. Wrocław, Kraków, Sopot, Gdańsk czy Białystok.

Szczęśliwie dla samorządów, choć NSA wskazał, że przyjęta wykładnia obowiązuje od dnia jej podjęcia, to uchwały rad gmin przekazujące zarządzanie gospodarką odpadami w ręce spółek będą obowiązywały do czasu aż nie zostanie stwierdzona ich nieważność.

Sąd podkreślił jednak, że: „oddziaływanie wykładni na przyszłość rodzi po stronie rad gmin obowiązek zmiany, w rozsądnym terminie, podjętych uchwał w celu uwzględnienia w nich stanowiska zajętego przez NSA”.

Kontrowersje wzbudziło określenie „w rozsądnym terminie”, nieprecyzyjność tego określenia może spowodować rozbieżności w ocenie działań samorządów podczas ewentualnych procesów sądowych.

Trzeba też dodać, że konsekwencje natychmiastowego unieważnienia uchwał byłyby dla gmin katastrofalne.

– W myśl tego wyroku można uznać, że pobieranie opłat było w tych gminach bezprawne – mówi Leszek Świętalski, sekretarz Związku Gmin Wiejskich. – Chociaż zadanie zostało wykonane, śmieci odebrano, to mieszkańcy pewnie wygraliby sprawę w sądzie o zwrot opłat. To bardzo groźne dla samorządów.

Jako pierwszy z nową wykładnią NSA zmierzyć się musiał Wrocław. 10 marca NSA rozpatrywał skargę kasacyjną Spółdzielni Mieszkaniowej Biskupin, w której ta domagała się właśnie stwierdzenia nieważności uchwały wrocławskich radnych upoważniającej miejską spółkę Ekosystem do załatwiania indywidualnych spraw administracji publicznej.

Skarżąca podnosiła, że za uchyleniem uchwały rady miasta przemawia wyrok NSA z 16 grudnia 2016 r., w którym stwierdzono, że przekazanie kompetencji nie może dotyczyć wydawania decyzji w sprawie opłat. Wrocław wniósł o odroczenie rozpoznania sprawy do czasu zakończenia procedury przejmowania od Ekosystemu odpowiedzialności za gospodarkę odpadami.

Sąd łaskawy dla gminy

Sąd przychylił się do wniosku Wrocławia i sprawę odroczył, zobowiązując miasto do przedłożenia w terminie miesiąca harmonogramu przejmowania zadań od Ekosystemu.

Jak wyjaśnił sąd w uzasadnieniu, „zadaniem składu orzekającego jest uwzględnienie prospektywnego obowiązywania uchwały NSA z 16 grudnia 2016 r., a w konsekwencji ustalenie rozsądnego terminu, w którym gminy mają obowiązek dostosować się do wskazanej w niej wykładni prawa”.

NSA dodał, że chodzi także o to, aby proces odbioru odpadów komunalnych nie został zaburzony.

– Oczywiście, dobrze, że sąd wykazał się zrozumieniem sytuacji – samorządy muszą szybko przyjąć nowe uchwały, ale ja nie jestem pewien, że to zabezpiecza je przed ewentualnymi procesami, bo prawo nie działa przecież wstecz – mówi Świętalski.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • Mało czasu zostało..., 2017-03-15 14:44:09

    Do w.potega@neostrada.pl: Ekipa każdej śmieciarki i samochodu odbierającego selektywną zbiórkę odpadów powinna być wyposażona w wagę i biegłego buchaltera, który zaksięguje dane dotyczące wagi i charakteru odbieranego ładunku. Jest ważne aby przygotować się organizacyjnie do 2030 roku - polskierad...io.pl/78/3564/Artykul/1739623,Parlament-Europejski-wiecej-recyklingu-i-mniej-wysypisk-smieci  rozwiń
  • w.potega@neostrada.pl, 2017-03-15 14:25:25

    Ciągle zajmujemy się drugorzędnymi sprawami. Gmina powinna rozstrzygać i rozliczać się z efektów gospodarowania odpadami, głównie z mieszkańcami. Rozliczenie powinno być dokładne, w każdym kwartale, na stronie internetowej urzędu.