PARTNER PORTALU
  • BGK

Organizacje samorządowe: nic o komunalnych śmieciach bez nas

  • AW    8 października 2014 - 15:54
Organizacje samorządowe: nic o komunalnych śmieciach bez nas

Sprzeciw wobec rozdzielania przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz wobec wyznaczania maksymalnych stawek za gospodarowanie odpadami wyraziły Regionalne Organizacje Samorządowe w swojej opinii do nowelizacji ustawy śmieciowej.
Regionalne Organizacje Samorządowe (ROS) współtworzące Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS) zaapelowały o wyłączenie zagadnień o charakterze systemowym do odrębnego projektu procedowanego z udziałem organizacji samorządowych.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyjęty przez sejmowe komisje. Projekt zakłada m.in. rozdzielenie przetargów na odbiór od przetargów na zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wyznaczenie maksymalnych stawek za gospodarowanie odpadami.

Czytaj też: Samorządowcy przeciw górnej granicy opłat za śmieci.

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinna wyznaczać wyłącznie ogólne ramy prawne umożliwiające poszczególnym gminom samodzielne określanie środków zmierzających do osiągnięcia ustawowo określonych celów. Dotyczy to w szczególności Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz sposobu świadczenia usług w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - czytamy w opinii ROS

Przedstawili samorządów zarzucają projektodawcom także brak konsultacji z nimi proponowanych zmian.

- Proponowane rozwiązania , niekonsultowane z regionalnymi organizacjami samorządowymi, w sposób istotny rzutują na przyszły kształt sytemu gospodarki odpadami komunalnymi. Powinny być one przedmiotem pogłębionej dyskusji - podkreślają członkowie ROS.

Czytaj też: Graniczne stawki nie zmuszą gmin do obniżek opłat za śmieci

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • ...., 2014-10-08 20:23:33

    Fragment ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: Art. 3a. Obowiązki gminy w zakresie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 1. Gminy, realizując zadania polegające na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów kom...unalnych, są obowiązane do: 1) przeprowadzenia przetargu na wybór podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, lub 2) dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.), lub 3) dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.). 2. W przypadku gdy przetarg, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zakończy się wynikiem negatywnym albo gdy nie zostanie dokonany wybór partnera prywatnego na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 pkt 2, albo gdy nie zostanie dokonany wybór koncesjonariusza na zasadach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, gmina (DOPIERO WTEDY) może samodzielnie realizować zadanie polegające na budowie, utrzymaniu lub eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. ---- Może to na początek poddać "pogłębionej dyskusji" przez ROS i OPOS?  rozwiń