PARTNER PORTALU
  • BGK

Ostatni dzwonek na lekcję z recyklingu

  • GK    5 czerwca 2012 - 11:31
Ostatni dzwonek na lekcję z recyklingu

W ramach prowadzonych przez Fundację Promocji Gmin Polskich nieodpłatnych szkoleń internetowych dla pracowników jednostek samorządowych rozpoczyna się ostatnia sesja szkoleń „Gminny Lider Recyklingu”.
Poświęcony jest on selektywnej gospodarce odpadami w świetle nowych regulacji prawnych, wprowadzonych znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach szkoleń prowadzonych jest na platformie szkoleniowej www.odpady.ews21.pl dziesięć modułów tematycznych:

– Aktualne regulacje prawne i proceduralne w dziedzinie gospodarki odpadami

– Zadania i kompetencje gmin w gospodarowaniu odpadami

– Rodzaje odpadów, sposoby i techniki ich zagospodarowania i utylizacji

– Efektywne metody i dobre przykłady organizacji systemów selektywnej zbiórki odpadów

– Finansowanie systemu selektywnej zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych z odzyskiem surowców wtórnych

– Metody prowadzenia skutecznej edukacji ekologicznej mieszkańców w obszarze segregacji odpadów u źródła

– Budowa, rozbudowa i logistyka infrastruktury selektywnej gospodarki odpadami

– Monitorowanie i ewaluacja działania systemu selektywnej gospodarki odpadami

– Organizacja zbiórki odpadów organicznych i postępowania z bioodpadami w gminach

– Metody termicznego przekształcania odpadów.

<!-- pagebreak //-->

Z kolei w ramach cyklu szkoleniowego „Ekorozwój w gminie” rozpoczęła się ósma edycja szkoleń e-learningowych, w ramach której dostępnych jest na platformie dwanaście wykładów tematycznych:
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: