PARTNER PORTALU
  • BGK

Ostatni konkurs unijnych dotacji na inwestycje wodno-ściekowe na Mazowszu

  • bad    3 października 2014 - 21:41

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) będzie przyjmowała wnioski na dofinansowanie projektów poprawiających stan środowiska naturalnego w województwie mazowieckim. Zarząd Województwa przeznaczył na ten cel 9 mln euro.
- Gospodarka wodno-ściekowa jest jednym z priorytetowych obszarów unijnego wsparcia i dlatego już po raz trzeci ogłaszamy konkurs na dofinansowanie projektów związanych z ekologią i środowiskiem. Do tej pory, mazowieckie samorządy otrzymały na realizację swoich inwestycji ponad 420 mln zł. Bez tych środków, nie bylibyśmy eko - podkreślił Mariusz Frankowski dyrektor MJWPU.

Czytaj też: Jeśli z kanalizacją jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?

Konkurs zostanie uruchomiony w najbliższy poniedziałek, tj. 6 października 2014 r. i prowadzony będzie w sposób ciągły, do wyczerpania limitu środków określonych na poziomie 200% kwoty przeznaczonej na konkurs lub do zamknięcia konkursu przez Dyrektora MJWPU. Data zamknięcia konkursu zamieszczona będzie na stronie internetowej MJWPU z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. O terminie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data i godzina jego wpływu do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU.

Na konkurs przewidziane są środki w wysokości 9 mln euro, maksymalna wartość dofinansowania dla projektu wyniesie 10 mln zł.

Czytaj też: Janosikowe: MF kwestionuje wyrok WSA. Zapowiada skargi kasacyjne

Projekty dotyczące ścieków i sieci kanalizacyjnych mogą być realizowane wyłącznie w aglomeracjach do 15 tys. RLM., która została wyznaczona właściwym rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa mazowieckiego, a po aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych zostanie w nim oznaczona.

Unijne wsparcie zostanie przeznaczone na inwestycje dotyczące m.in. budowy, rozbudowy, a także modernizacji specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów pościekowych, instalacji do suszenia osadów pościekowych - jako część projektów wodno-ściekowych.

Kolejne, to projekty z zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji elementów systemów zaopatrzenia w wodę, np.: sieci wodociągowe, ujęcia wody (w tym ochrona ujęć i źródeł wody pitnej), zbiorniki umożliwiające pozyskanie wody pitnej, urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody, urządzenia regulujące ciśnienie wody oraz działania na rzecz ograniczenia strat (montaż urządzeń).

Na dofinansowanie będą mogły liczyć również projekty mające na celu budowę, rozbudowę, modernizację systemów, infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania, gromadzenia, przesyłania i odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych, np.: sieci kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, przepompownie.

Wnioski mogą składać: jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno - prywatnym; podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd; podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: