PARTNER PORTALU
  • BGK

Oto najważniejsze korzyści z miejskiego monitoringu wizyjnego

  • bad    7 sierpnia 2014 - 18:17
Oto najważniejsze korzyści z miejskiego monitoringu wizyjnego

Ogólny spadek aktów wandalizmu we wszystkich monitorowanych rejonach, spadek przestępczości, udaremnienie prób wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych, spadek liczby kradzieży kieszonkowych, możliwość pozyskania materiału dowodowego w przypadku popełnienia przestępstwa oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców – to najważniejsze korzyści z monitoringu wizyjnego w Łodzi.
Wśród celów monitoringu wizyjnego wymienia się: prewencyjną - obecność kamer odstrasza przestępców, dowodową - zarejestrowane zdarzenie może być wykorzystane jako dowód w postępowaniu karnym lub mandatowym, nadzorującą - w przypadku powstania zagrożenia pozwala na natychmiastowe podjęcie odpowiednich działań - pomaga w sprawnym dyslokowaniu patroli i innych służb.

W Łodzi policyjny monitoring miasta składa się z 28 punktów kamerowych z czego 3 punkty kamerowe zostały wyłączone z użytkowania. Monitoring Straży Miejskiej, to 10 punktów kamerowych.

Czytaj też: Miejski monitoring w tym mieście stawiany za wzór

Budowę nowego systemu oraz modernizacja istniejącego monitoringu miejskiego podzielono na trzy etapy:

Pierwszy etap zakłada utworzenie 22 punktów kamerowych wyposażonych, w zależności od lokalizacji, w kamerę obrotową i 2 - 4 kamer stacjonarnych o rozdzielczości HD. Planowane jest ponadto utworzenie pięciu stanowisk operatorskich, w dwóch centrach oglądowych umożliwiających sterowanie kamerami (trzy w MSK i dwa w S.M.) oraz dwóch punktów oglądowych (bierna obserwacja) - po jednym w KWP i CZK.

Realizacja tego etapu kosztować będzie 3 mln 280 tys. zł - 89 kamer (20 obrotowych i 69 stałopozycyjnych - stały zapis i analiza obrazu) - budowa serwerowni, przygotowanej na potrzeby II i III etapu.

Czytaj też: Legnica zainstalowała miejski monitoring

W kolejnych latach miasto w miarę posiadanych środków przystąpi do kolejnych etapów:

Drugi etap zakłada włączenie do systemu pozostałych punktów kamerowych, które są wykorzystywane przez KMP, a także powołanie odrębnej jednostki budżetowej zarządzającej monitoringiem miasta.

W trzecim etapie zaplanowano rozbudowę monitoringu o kolejne punkty zlokalizowane poza centrum miasta oraz włączenie w strukturę monitoringu miasta punktów utworzonych podczas budowy Trasy „WZ" i Nowego Centrum Łodzi. Dodatkowo zakłada się powstanie rejonowych punktów oglądowych na Komisariatach I-VIII KMP w Łodzi oraz w Wydziale Ruchu Drogowego KMP w Łodzi. Każdy z Komisariatów będzie obsługiwał kamery umiejscowione w swoim rejonie miasta.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Eterno Vagabundo, 2014-08-08 23:54:58

    Na chacharstwo, w s z ę d z i e !!!, Trza paści zastawić, Bez bata, nie wolno, Żadnego zostawić.