PARTNER PORTALU
  • BGK

Pakiet zimowy, BAT, wsparcie dla kogeneracji - czas zmian w ciepłownictwie

  • Newseria.pl / AK    8 marca 2018 - 10:03
Pakiet zimowy, BAT, wsparcie dla kogeneracji - czas zmian w ciepłownictwie
Należąca do Taurona elektrociepłownia ogrzewająca Tychy w woj. śląskim (fot. PTWP / Michał Oleksy)

Ciepłownictwo czekają wyzwania, związane z lawiną nowych regulacji: od pakietu zimowego poprzez dyrektywy o OZE i efektywności energetycznej aż po wdrożenie rynku mocy i nowy system wsparcia dla kogeneracji. Ten - w ocenie branży - powinien być niezależny, ale kompatybilny z rynkiem mocy. Dzięki temu sektor ciepłowniczy mógłby stać się partnerem również dla sektora elektroenergetycznego.
  • W Polsce występuje bardzo duży potencjał rozwoju ciepłownictwa - ponad 100 miast średniej wielkości wciąż nie ma elektrociepłowni.
  • Najpoważniejszym wyzwaniem unijnym stojącym przed branżą jest pakiet zimowy. Wpływ na nią będą mieć też unijne standardy BAT narzucające rygorystyczne kryteria emisji związków azotu, siarki i pyłów.
  • Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie ocenia, że również na gruncie krajowym model regulacji w ciepłownictwie wymaga gruntownych zmian.

- Przed ciepłownictwem systemowym stoi bardzo wiele wyzwań, związanych z obszarem wytwarzania, budynków i sieci wraz z węzłami cieplnymi oraz współpracy z naszymi odbiorcami, którzy płacą za ciepło ​- mówi agencji Newseria Biznes Jacek Szymczak, prezes zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

W Polsce jest bardzo duży potencjał dla rozwoju sektora ciepłowniczego - ponad 100 miast średniej wielkości wciąż nie ma elektrociepłowni, a w wielu aglomeracjach sieć ciepłownicza wymaga gruntownej modernizacji. Jednocześnie w nadchodzącym czasie sektor czeka wiele wyzwań związanych z nowymi regulacjami unijnymi i krajowymi. Najpoważniejszym jest pakiet zimowy - liczący ponad 1000 stron zbiór rekomendacji, które dotyczą polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej w latach 2020–2030.

- Pakiet zimowy jest dokumentem, który zawiera około 30 różnego rodzaju aktów prawnych. Nas interesuje zwłaszcza nowa dyrektywa o OZE, dyrektywa o efektywności energetycznej, o charakterystyce energetycznej budynków. One będą wskazywały na przykład, na jakich zasadach będą przyłączane nowe źródła odnawialne do naszych systemów ciepłowniczych, czy spowoduje to jakieś zawirowania w bieżącej działalności albo czy wywoła wzrost cen ciepła systemowego. To kwestie kluczowe dla naszego biznesu -​ mówi Jacek Szymczak.

Prace nad pakietem zimowym wchodzą w fazę uzgodnień pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi, które wypracowały swoje stanowiska w grudniu, w trakcie szczytu unijnych ministrów ds. energetyki.

Wpływ na branżę będą mieć też uchwalone w kwietniu ubiegłego roku unijne standardy BAT, które zafunkcjonują od 2021 roku i narzucą rygorystyczne kryteria emisji związków azotu, siarki i pyłów dla wszystkich jednostek wysokiego spalania o mocy powyżej 50 MW. Równie ostre wymogi dotyczą jednostek małych i średnich od 1 do 50 MW - to z kolei wymóg dyrektywy o emisjach ze średnich źródeł spalania (dyrektywa MCP).

- ​Zakończył się też proces zmiany dyrektywy, która dotyczy systemu handlu uprawnieniami do emisji. Ciepłownictwo systemowe uzyskało maksymalnie dużo: w latach 2020-2030 będziemy mieć darmowe uprawnienia w liczbie 30 proc. One nie będą zmniejszane tzw. liniowym współczynnikiem redukcji, ale jednak te 70 proc. trzeba będzie pozyskiwać - w związku z tym cena uprawnienia będzie bardzo mocno wpływała również na rentowność naszego biznesu ​- mówi Jacek Szymczak.×
KOMENTARZE (1)

  • Www, 2018-03-09 08:01:36

    Najwyższy czas żeby rozważyć wspolspalanie..rozwiązanie problemu branży ciepłowniczej i gospodarki odpadami. Lokalne rozwiązanie problemu oraz tańsze opłaty dla mieszkańców