PARTNER PORTALU
  • BGK

Palący problem osadów ściekowych

  • AW    21 maja 2012 - 16:12
Palący problem osadów ściekowych

Traktat akcesyjny wymaga od wodociągowców budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych, podczas gdy pieniądze unijne zostały już rozdysponowane. Nie wystarczyło ich na wszystkie zadania, a już w 2015 r. UE rozliczy Polskę z przeprowadzonych inwestycji.
W Polsce co roku produkuje się ponad dwa miliony błota osadowego. Od 2013 roku jego składowanie będzie niedozwolone. Nieopanowanie sytuacji grozi katastrofą ekologiczną oraz karami mierzonymi w milionach Euro. Trzeba jak najszybciej opracować i wdrożyć rządową strategię zagospodarowania osadów ściekowych.

Jeśli nie wypełnimy zobowiązań grozi nam kara w wysokości 4 mln 143 tys. euro dziennie. Już dziś wodociągowcy alarmują, że na konieczne inwestycje brakuje ok. 30 mld zł.

Nie wszystko jednak zależy od branży - w niektórych gminach inwestycje opóźniają się lub nie zostały rozpoczęte, bo do tej pory nie wyznaczono granic aglomeracji, w których ma zostać poprowadzona sieć.

W ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w 2010 r. wybudowane zostały 32 nowe oczyszczalnie ścieków komunalnych i ok. 9 tys. km sieci kanalizacyjnej. Zmodernizowano 476 km sieci kanalizacyjnej. Koszt tych inwestycji to ponad 8 mld zł. Jeżeli nie spełnimy unijnych wymogów grozi nam nie tylko problem ekologiczny, ale też cenowy.

- W niektórych miastach woda już podrożała kilkakrotnie - mówi Tadeusz Rzepecki, prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. - Zdarzają się przedsiębiorstwa, które wyliczają cenę wody i ścieków na poziomie 30 zł brutto za metr sześcienny. Słyszy się o propozycjach taryfy 50 zł za metr. Zdajemy sobie sprawę, że są to ceny nie do przyjęcia przez społeczeństwo.

Inny problem nurtujący branżę to rosnące przy oczyszczalniach hałdy osadów ściekowych, których składowanie po 2013 roku - zgodnie z unijnymi normami - będzie zakazane. Rosnące hałdy osadów ściekowych mogą nas kosztować fortunę i skutecznie zatruć środowisko. Tylko w 2010 r. powstało ich w Polsce 707 tys. ton osadów.

Zgodnie z unijnymi normami, najbardziej „ekologiczną" formą zagospodarowywania osadów jest poddanie ich termicznej obróbce. Ale w Polsce istnieją tylko trzy przystosowane do tego spalarnie, które są w stanie przerobić zaledwie 40 tys. ton osadów ściekowych rocznie. Co zrobić z resztą?

Osady zawierają ponad połowę całego ładunku zanieczyszczeń dopływających w ściekach surowych. W osadach występują metale ciężkie, azot, bakterie Salmonelli, więc UE ograniczyła ich wykorzystanie do celów rolniczych. Z kolei podczas spalania z groźnych osadów ściekowych zostaje popiół i gaz spalinowy. Ten pierwszy może być składowany na wysypiskach lub z powodzeniem wykorzystywany do budowy dróg.

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie nie tylko apeluje o opracowanie ogólnopolskiej strategii przeróbki osadów, ale też o nową ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tzw. ustawę zaopatrzeniową), której autorski projekt Izba już przygotowała. Nowelizacji wymagają też ustawy około branżowe.

Sposoby postępowania z osadami ściekowymi w latach 2008 - 2009 (zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych opublikowanym przez Ministerstwo Środowiska):

- 32,7 % rekultywacja składowisk odpadów, kompostowanie, do uprawy roślin
nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz

- 21,3 % zastosowanie w rolnictwie

- 13,6 % magazynowanie czasowe na terenie oczyszczalni ścieków

- 13,3 % stosowanie do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolnicze

- 12,5 % składowanie na składowisku odpadów

- 4,7 % stosowanie do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu

- 1,9% przekształcanie termiczne

O problemach tych rozmawiać będą przedstawiciele branży wodno-kanalizacyjnej podczas XX Targów WOD-KAN 2012 w Bydgoszczy.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • Elegancik, 2012-05-23 21:25:31

    problem faktycznie palący
  • Araatan, 2012-05-23 20:42:58

    Najbardziej ekologiczny w tym wypadku jest biogaz. Przecież przy takiej wilgotności suszenie to marnotrawstwo energii.