PARTNER PORTALU
  • BGK

Piaseczno buduje PSZOK

  • pt    25 sierpnia 2014 - 14:49
 Piaseczno buduje PSZOK

Gmina Piaseczno planuje organizację punktu segregacji odpadów. Będzie to nowoczesne, nieuciążliwe, zlokalizowane na terenie przemysłowym miejsce, gdzie mieszkańcy będą mogli bezpłatnie oddać odpady nie objęte standardową zbiórką.
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Piasecznie jest przedsięwzięciem realizowanym w północnej części miasta , co istotne, działkę tę otaczają tereny produkcji, składów, magazynów i usług, a także strefa stacji elektroenergetycznej i tory kolejowe.

Prowadzeniem punktu zajmie się gmina.

Powstanie PSZOK w Piasecznie nie powinno zakłócić komunikacji w tym rejonie, m.in. ze względu na planowane godziny otwarcia punktu, dostępnego także w soboty. W zależności od potrzeb będzie rozważana praca na dwie zmiany, dzięki czemu ruch na drogach dojazdowych rozłoży się w czasie.

 Czytaj: Odpady - by opinie wójtów i prezydentów były brane pod uwagę

Warto też dodać, że od września 2014 r. odpady zielone (trawa, liście) będą odbierane od mieszkańców bez ograniczeń w workach półprzeźroczystych dowolnego koloru (z wyłączeniem żółtego i zielonego) w ramach standardowej zbiórki.

 Czytaj: Branża gospodarki odpadami krytycznie o reformie

Dotychczasowy punkt zbiórki odpadów zlokalizowany przy ul. Technicznej jest miejscem tymczasowym, prowadzonym przez wybrany w drodze przetargu podmiot zewnętrzny, z którym umowa kończy się w 2015 roku. Ze względu na brak rampy czy możliwość dojazdu do kontenerów, korzystanie z niego dziś nie jest w pełni komfortowe.

Własny gminny PSZOK to nie tylko obowiązek ustawowy, ale też zapewnienie mieszkańcom stałego, nowoczesnego i przyjaznego punktu odbioru odpadów problemowych. Docelowo gmina planuje dwa takie punkty, drugi byłby zlokalizowany w południowej części gminy.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wynika m.in. z założeń ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednym z celów jest zapewnienie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tj. opakowań, zużytych opon, popiołów z palenisk domowych i odpadów zielonych.

Dodatkowo PSZOK będzie pełnił funkcję edukacyjną. Prowadzone będą tu zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu ekologii, ochrony środowiska i segregacji odpadów.

Głównym obiektem technologicznym PSZOK Piaseczno będzie rampa rozładunkowo-magazynowa. Na górnym jej poziomie mieszkańcy Gminy Piaseczno będą mogli wyładować do położonych niżej kontenerów większość odpadów o dużej masie oraz frakcji wielkogabarytowych.

Dodatkowo, w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, mieszkańcy pozostawią odpady takie jak farby, lakiery, rozpuszczalniki, baterie, świetlówki itd.. Wyznaczone zostaną również miejsca na składowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W wydzielonym obszarze placów magazynowych będzie możliwość deponowania zużytych opon samochodowych.

Co istotne na terenie PSZOK mieszkańcy będą mogli zostawiać przedmioty, które z kolei będą mogły być wykorzystane przez innych, np. stare, ale działające urządzenia, sprzęt sportowy, meble, książki i tekstylia.


Odpady będą przetrzymywane w punkcie tymczasowo, jedynie do momentu zapełnienia kontenerów. Po czym zostaną wywiezione, ponieważ PSZOK nie jest miejscem ich przechowywania.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (2)

  • Społeczna Kontrola Władzy, 2014-08-26 16:51:07

    Mieszkańcy są niezadowoleni, bo pominięto konsultacje społeczne, a Pszok buduje się na przeciwko bloków mieszkalnych i Centrum Handlowego przy zakorkowanej ulicy Józefosławia. Właśnie unieważniono przetarg. Samorządowcy nie działajcie jak władze Piaseczna, rozmawiajcie z ludźmi i wspólnie decydujcie... o lokalizacji!  rozwiń
  • w.potega@neostrada.pl, 2014-08-26 09:42:06

    Brawo Piaseczno. Rembertów nie będzie zwalczanym wyjątkiem. Czekamy na zgłoszenia budowy kompleksowych PSZOK-ów w kolejnych gminach. Zachęcamy też do tworzenia kompostowni oraz do tworzenia punktów na wzór miasta Nakło, dla tych mieszkańców, którzy jeszcze w domach dokładnie nie segregują i chcą te ...czynności odpłatnie zlecić na przykład bezrobotnym. Odpady komunalne mogą być przetwarzane w 80 - 90 procentach w surowce. Należy je odzyskiwać jak najwcześniej, najlepiej w domach, a następnie przekazywać do takich punktów jaki jest tworzony w Piasecznie i do mniejszych, filialnych. Polacy też potrafią swoje śmieci sensownie zagospodarowywać, nie niszcząc ani potencjalnych surowców ani środowiska, pomniejszając koszty.  rozwiń