PARTNER PORTALU
 • BGK

Piotr Grzymowicz: Spalarnia w Olsztynie ma problem polityczny

 • Piotr Toborek    18 lipca 2017 - 07:11
Piotr Grzymowicz: Spalarnia w Olsztynie ma problem polityczny
Piotr Grzymowicz (fot.facebook/Piotr Grzymowicz)

Uważam, że inwestycja, która może jednocześnie rozwiązać na wiele lat kwestię bezpieczeństwa ciepłowniczego miasta oraz uzupełnić i domknąć system gospodarki odpadami, jest bardzo potrzeba a zaniechanie jej realizacji byłoby wielką stratą dla lokalnej społeczności - mówi o budowie w Olsztynie spalarni, która miałaby dostarczać ciepło dla miasta prezydent Piotr Grzymowicz.
Panie prezydencie, czy wiadomo coś nowego na temat opinii i decyzji NFOŚiGW oraz Polskiego Fundusz Rozwoju w sprawie budowy w Olsztynie „spalarni-ciepłowni”?

Piotr Grzymowicz prezydent Olsztyna: - Zgodnie z obowiązującą procedurą konkursową, wniosek o dofinansowanie jest obecnie analizowany przez NFOŚiGW. Przeszedł już pozytywnie etap oceny formalnej i merytorycznej I st. oraz na tym etapie uzyskał najwięcej punktów ze wszystkich ocenianych projektów.

Obecnie trwa ocena merytoryczna II st., której wyniki nie zostały jeszcze oficjalnie ogłoszone. Natomiast udział PFR w projekcie został zadeklarowany w zawartym liście intencyjnym jeszcze w 2014 r. (wtedy jeszcze z PIR, a następnie aneksowany już przez PFR).

Czytaj też: Olsztyn nie doczeka się spalarni?

Po szeregu analiz oraz wypełnieniu przez miasto wszystkich wymaganych warunków, w lipcu 2016r. projekt został zatwierdzony do realizacji przez Komitet Inwestycyjny PFR, co powinno skutkować zawarciem umowy inwestycyjnej przez strony.

Pomimo tego faktu, oraz dokonania ponownej analizy i ponownej pozytywnej decyzji Komitetu w grudniu 2016 r., do dziś umowa nie została zawarta. PFR nie podaje żadnej merytorycznej przyczyny takiego stanowiska.

Co zrobicie jeśli decyzje będą na nie? Czy to prawda, że zmierzacie walczyć, nawet przed sądem?

- Po pierwsze, naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ciepłowniczego miasta, a więc będziemy starali się za wszelką cenę doprowadzić do realizacji projektu i udziału w nim PFR, zgodnie z poczynionymi ustaleniami.

Środki PFR mają stanowić wkład własny niezbędny do uzyskania dotacji i zaciągnięcia kredytu. Takie środki można teoretycznie pozyskać z innych źródeł, ale wiąże się to z długim i żmudnym procesem, na który miasto ma już bardzo mało czasu.

Oczywiście obecne milczące stanowisko oraz odwlekanie zawarcia umowy inwestycyjnej, pomimo decyzji Komitetu Inwestycyjnej, naraża miejską spółkę komunalną na dodatkowe nieuzasadnione koszty i utratę cennego czasu, co powinno być w jakiejś formie zrekompensowane.

Dlaczego upieracie się przy tej inwestycji, gdy ma ona tylu przeciwników i w sytuacji, gdy zmienia się filozofia gospodarowania odpadami? Naprawdę uważa pan, że jest to inwestycja niezbędna dla miasta i regionu?

- Tak uważam i mam ku temu podstawy. Projekt został bardzo wysoko oceniony przez liczne grono ekspertów i środowisk branżowych, zarówno ze względu na jego model organizacyjny, jak i rozwiązania techniczne.

Również doceniono go na szczeblu rządowym poprzez wpisanie do Krajowego Programu Reform „2020” uzyskał również pozytywną opinie Ministerstwa Środowiska w ramach aktualnego WPGO. Posiadamy szeroką listę poparcia wielu środowisk lokalnych i krajowych, które reprezentują dziesiątki tysięcy osób.×
KOMENTARZE (6)

 • Tadeuszek, 2017-08-02 22:12:21

  Do Piotra Graymowicza
 • ..., 2017-07-18 12:21:59

  Do ObserwatorWroclawski: To proszę wskazać funkcjonującą gdzieś na szeroką skalę instalację pirolizy odpadów komunalnych w innych krajach... Nam potrzeba nowej strategii selektywnej zbiórki odpadów domowych dostosowaną do małych polskich mieszkań w budynkach wielorodzinnych... Takie dostosowane do p...olskich realiów sposoby są już wdrożone... portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/system-z-nakla-sprawdzilby-sie-i-w-duzych-miastach,59012.html  rozwiń
 • Wielgos, 2017-07-18 12:11:52

  Do ObserwatorWroclawski: W 1990 roku podjęto decyzję o budowie instalacji pirolizy odpadów komunalnych w skali przemysłowej o wydajności ok. 100 000 t/rok (2 x 7 t/h) w Fürth koło Norymbergi. Instalacja ta została oddana do użytku na początku 1997 roku, ostatecznie po licznych awariach zamknięta w 2...000 roku... Więc dlaczego mamy POwtarzać nieudane eksperymenty?  rozwiń