Piotr Grzymowicz: Spalarnia w Olsztynie ma problem polityczny

  • Piotr Toborek
  • 18-07-2017
  • drukuj
Uważam, że inwestycja, która może jednocześnie rozwiązać na wiele lat kwestię bezpieczeństwa ciepłowniczego miasta oraz uzupełnić i domknąć system gospodarki odpadami, jest bardzo potrzeba a zaniechanie jej realizacji byłoby wielką stratą dla lokalnej społeczności - mówi o budowie w Olsztynie spalarni, która miałaby dostarczać ciepło dla miasta prezydent Piotr Grzymowicz.
Piotr Grzymowicz: Spalarnia w Olsztynie ma problem polityczny
Piotr Grzymowicz (fot.facebook/Piotr Grzymowicz)

- Decyzja o zaprzestaniu dostaw ciepła do miasta przez Koncern Michelin jest udokumentowanym faktem. Potwierdzają to pisma udostępnione opinii publicznej na stronie MPEC.

Obecnie koncern rozpoczął już procedurę wypowiadania umowy wieloletniej. Kupowane z Michelin ciepło pokrywa między 40 a 50 % zapotrzebowania miasta, którego system ciepłowniczy z każdym rokiem się rozwija. Projekt, który chcemy zrealizować nie jest tylko skupiony na budowie elektrociepłowni na RDF, ale w swoim zakresie ma też głęboką modernizację ciepłowni miejskiej w kierunku dostosowania jej do wymogów IED oraz zwiększenia wykorzystania biomasy.

Sama tylko modernizacja ciepłowni, która nie będzie w stanie zaspokoić potrzeb całej sieci, wymaga zaangażowani znacznych wielomilionowych środków, których spółka komunalna nie posiada. Brak zrozumienia tych faktów, wskazuje wyraźnie na całkowitą niekompetencję przeciwników naszego projektu.

Przedstawiciele gmin, które są w związku komunalnym będącym właścicielem ZGOK-u i ewentualnej spalarni zwracają uwagę na fakt, że budowa spalarni skazuje gminy – chcą czy nie chcą – na utrzymywanie spalarni z podatków. Bo nawet jeśli będzie ona nierentowna to gminy-członkowie związku będą musiały zakład utrzymać. Ich zdanie, to działa tak, że spalarnia ustala ceny, które zapewniają jej byt, a mieszkańcy po prostu muszą płacić.

- Powyższe twierdzenie nie jest prawdą. Po pierwsze w opozycji do projektu występują gminy, które w naszym systemie odpadowym ZGOK-u mają zaledwie kilka proc.  udziału. Ponadto, gminy, zgodnie z prawem które nakłada na nie takie obowiązki, już dziś płacą za unieszkodliwienie również frakcji palnej, która jest obecnie wywożona do odległych cementowni.

Po wybudowaniu naszej elektrociepłowni, gminy na pewno nie zapłacą więcej, co zostało zagwarantowane w podpisanej między ZGOK a MPEC umowie, która gwarantuje zachowanie zawsze warunków konkurencyjnych.

Rentowność tej instalacji jest oparta o fakt, że całe ciepło i energia elektryczna w niej wytworzona będzie trafiać do sprzedaży po cenach rynkowych. Dzięki takiej synergii tych dwóch obszarów możliwe jest wygenerowanie w przyszłości korzyści społecznych, zarówno po stronie kosztów energii, jak i zagospodarowania odpadów.

Przykłady spalarni w Bydgoszczy czy Poznaniu pokazują, że to inwestycje obarczone wielkim ryzykiem, do tego Ministerstwo Środowiska też nie jest im przychylne. Zdaje pan sobie sprawę, że cała Polska będzie Wam patrzyła na ręce, a społecznicy i media wytkną każdy błąd?

- Wyznacznikiem projektu w Olszynie jest to, że planowana elektrociepłownia ma spalać wyłącznie paliwo alternatywne, a nie odpady zmieszane oraz to, że będzie ona włączona do podstawy systemu ciepłowniczego, oddając 100% wytworzonego ciepła.

Spalarnia odpadów w Krakowie kosztowała ponad 1,5 mld zł (fot. spalarnia.krakow.pl)
Spalarnia odpadów w Krakowie kosztowała ponad 1,5 mld zł (fot. spalarnia.krakow.pl)

Pierwszy czynnik powoduje, że możemy pozyskiwać wsad do kotła z terenu co najmniej całego województwa, drugi natomiast znacząco zwiększa bezpieczeństwo ekonomiczne przedsięwzięcia. Już dziś cała polska branża przegląda się z uznaniem naszemu zamierzeniu, a w przyszłości wielu będzie chciało skorzystać z naszych wzorców.

 


KOMENTARZE (6)ZOBACZ WSZYSTKIE

Do Piotra Graymowicza

Tadeuszek, 2017-08-02 22:12:21 odpowiedz

Do ObserwatorWroclawski: To proszę wskazać funkcjonującą gdzieś na szeroką skalę instalację pirolizy odpadów komunalnych w innych krajach... Nam potrzeba nowej strategii selektywnej zbiórki odpadów domowych dostosowaną do małych polskich mieszkań w budynkach wielorodzinnych... Takie dostosowane do p...olskich realiów sposoby są już wdrożone... portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/system-z-nakla-sprawdzilby-sie-i-w-duzych-miastach,59012.html rozwiń

..., 2017-07-18 12:21:59 odpowiedz

Do ObserwatorWroclawski: W 1990 roku podjęto decyzję o budowie instalacji pirolizy odpadów komunalnych w skali przemysłowej o wydajności ok. 100 000 t/rok (2 x 7 t/h) w Fürth koło Norymbergi. Instalacja ta została oddana do użytku na początku 1997 roku, ostatecznie po licznych awariach zamknięta w 2...000 roku... Więc dlaczego mamy POwtarzać nieudane eksperymenty? rozwiń

Wielgos, 2017-07-18 12:11:52 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE