PARTNER PORTALU
 • BGK

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego województwa śląskiego: jak zwiększyć zaufanie do kolei

 • pap/pt    31 sierpnia 2015 - 16:41
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego województwa śląskiego: jak zwiększyć zaufanie do kolei
Śląski samorząd zakłada utworzenie kilkunastu centrów przesiadkowych przy stacjach kolejowych oraz autobusowych.

"Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego województwa śląskiego" zakłada poprawę jakości systemu transportu pasażerskiego oraz wskazanie kierunków jego rozwoju do 2020 r.
Przywrócenie zaufania do kolei i popularyzację tego środka transportu zakłada przyjęty w poniedziałek przez śląski sejmik "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Śląskiego".

Celem planu jest poprawa jakości systemu transportu pasażerskiego oraz wskazanie kierunków jego rozwoju do 2020 r.

Dokument określa m.in. sieci komunikacyjne, na których jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, przewidywane finansowanie i pożądany standard usług przewozowych oraz organizację systemu informacji dla pasażera.

Przywrócenie zaufania do kolei

Głównym kierunkiem rozwoju, według samorządu województwa, powinno być zwiększenie udziału kolejowego transportu zbiorowego. Władze regionalne zwracają też uwagę na na stabilizację oferty przewozowej.

"Podstawą przywrócenia zaufania do kolei, a tym samym powrotu podróżnych do kolei (przede wszystkim tych regularnie odbywających podróże, np. do szkoły, pracy) jest ustabilizowanie oferty na okres przynajmniej 2-3 lat. Tylko taka oferta pozwoli na stopniową odbudowę przewozów pasażerskich" - napisano w dokumencie.

Bardzo ważna dla przyszłości komunikacji pasażerskiej ma być także integracja komunikacji kolejowej z komunikacją miejską w dużych aglomeracjach. Głównym zadaniem będzie połączenie ich w jeden spójny system transportu kolejowego, drogowego oraz ich wzajemne uzupełnianie się.

Plan postuluje także stworzenie węzłów integracyjnych łączących różne środki transportu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego. Ważną rolę w poprawie jakości przewozów ma odgrywać koordynacja rozkładów jazdy transportu drogowego z kolejowym.

Inną istotną kwestią jest stworzenie jednolitego systemu informacji pasażerskiej. Chodzi przede wszystkim o aktualności i dostępność informacji dotyczących rozkładów jazdy i opóźnień.

Stworzenie centrów przesiadkowych

Plan zakłada również utworzenie kilkunastu centrów przesiadkowych przy stacjach kolejowych oraz autobusowych. Samorząd wojewódzki zwraca też uwagę na konieczność ograniczenia barier architektonicznych dla niepełnosprawnych na dworcach i przystankach oraz zwiększenie dostępności do autobusów, pociągów oraz tramwajów.

W realizację planu transportowego mają być zaangażowane samorządy lokalne, przewoźnicy oraz właściciele i zarządzający infrastrukturą komunikacyjną. Fundusze na realizację projektów mają być pozyskiwane głównie z programów operacyjnych Unii Europejskiej oraz budżetu państwa (np. kontrakty wojewódzkie, dotacje celowe czy Fundusz Kolejowy).

Bardzo ważne będzie także wykorzystanie pieniędzy z budżetów własnych województwa, gmin oraz powiatów oraz ścisła współpraca tych jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji zadań określonych w planie.

Przygotowanie przez samorządy województw planu transportowego wynika z ustawy o transporcie zbiorowym. Obowiązek ten obejmuje także gminy liczące co najmniej 50 tys. mieszkańców, powiaty (od 80 tys.), związki międzygminne (obszar powyżej 80 tys. mieszkańców) oraz związki powiatów (powyżej 120 tys. mieszkańców). Przygotowane przez nie plany transportowe muszą uwzględniać zapisy planu transportowego samorządu województwa.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (4)

 • busy ze złomu, 2015-12-27 10:32:32

  Do odcięci BŁ.: Są to skutki ,ustanowionej przez PO+PSL ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie transportu drogowego, sprzecznej z rozwiązaniami proponowanymi i stosowanymi w UE.
 • odcięci BŁ., 2015-12-26 21:18:57

  A, w woj. podlaskiem PKS zlikwidował większość tras i małe miejscowości są pozbawione jakiegokolwiek transportu publicznego. Tam nie ma pociągów, ani autobusów.
 • Aktywna Mobilność, 2015-09-01 23:10:54

  zamiast pisać: samorząd wojewódzki zwraca uwagę na konieczność (....) zwiększenia dostępności do autobusów, pociągów oraz tramwajów powinno być: poprawa dostępności pieszych i rowerzystów do autobusów, pociągów oraz tramwajów....