PARTNER PORTALU
 • BGK

Podeszły wiek nie może oznaczać niższej opłaty śmieciowej

 • GK    4 kwietnia 2013 - 10:22
Podeszły wiek nie może oznaczać niższej opłaty śmieciowej

Rada miasta nie może uzależniać wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od wieku właściciela nieruchomości, bo katalog przesłanek różnicowania tych stawek zawarty w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku nie przewiduje takiego kryterium.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w wyniku przeprowadzonego postępowania nadzorczego w sprawie uchwały Rady Miasta Łańcuta w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty stwierdziło nieważność części uchwały.

Rada Miejska określiła metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, tj. od każdego gospodarstwa domowego prowadzonego na nieruchomości. Dokonano zróżnicowania miesięcznych stawek od gospodarstwa ze względu wielkość gospodarstwa i sposób zbierania odpadów komunalnych.

Jednocześnie rada postanowiła, że w przypadku, gdy odpady komunalne na nieruchomości będą zbierane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób powyżej 60 roku życia od gospodarstw domowych jednoosobowych w wysokości 8 zł.

Kolegium izby przypomniało, że rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy.

Jednak radni Łańcuta dokonali w grupie gospodarstw jednoosobowych dodatkowego zróżnicowania ze względu wiek osób i zmniejszyli stawki opłaty. Tym samym wprowadzili inne kryterium, niż wymienione w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która określa zamknięty katalog przesłanek różnicowania stawek.

RIO w Rzeszowie unieważniła tę część uchwały Rady Miasta Łańcuta, ponieważ to zróżnicowanie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego i w istotny sposób narusza art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (6)

 • nemmoo, 2013-04-07 16:45:19

  Do JAT: jeżeli chodzi o działanie administracji, to "co nie jest prawnie dozwolone, to jest zabronione" - i tu zachodzi ten przypadek. Natomiast jeżeli chodzi o obywateli, to " co nie jest prawnie zabronione to jest dozwolone" - widzisz różnicę? Art. 7 Konst. RP: Organy władzy ...publicznej (adm.) działają na podstawie i w granicach prawa.  rozwiń
 • nemmoo, 2013-04-07 16:44:58

  Do JAT: jeżeli chodzi o działanie administracji, to "co nie jest prawnie dozwolone, to jest zabronione" - i tu zachodzi ten przypadek. Natomiast jeżeli chodzi o obywateli, to " co nie jest prawnie zabronione to jest dozwolone" - widzisz różnicę? Art. 7 Konst. RP: Organy władzy ...publicznej (adm.) działają na podstawie i w granicach prawa.  rozwiń
 • pllo, 2013-04-05 10:57:27

  Proponuję jeszcze w ulgach uwzględnić, płeć, orientację seksualną, średią ocen z gimnazjum, i udokumentowaną wielkośc mdrzewa genealogicznego śmieciowego podatnika. Niech się śmieciowy interers rozrasta i kwitnie w najlepsze. Ile to etatów do przyznawania, weryfikowania, przedłużania, odbierania, fa...kultatywnego przyznawania i nie mniej fakultatywnego ich odbierania.  rozwiń