Podłączenie do kanalizacji to konieczność

  • AW/sochaczew.pl
  • 20-04-2012
  • drukuj
Trwa największa sochaczewska inwestycja. Dzięki dofinansowaniu unijnemu skanalizowane ma zostać całe miasto. Ważne jest jednak uświadomienie mieszkańcom miasta konieczności podłączenia się do kanalizacji sanitarnej już funkcjonującej i tej właśnie budowanej.
Podłączenie do kanalizacji to konieczność

- Roboty na wszystkich odcinkach prowadzone są zgodnie z harmonogramem – zapewnia Stanisław Grażka, prezesa ZWiK.

Potwierdziła to w ostatnich dniach kontrola z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej która stwierdziła, że realizacja projektu „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej miasta Sochaczew – etap I” przebiega zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, a zaangażowane środki unijne odzwierciedlają faktyczny stan rzeczowy prowadzonych robót.

Ważne jest jednak uświadomienie mieszkańcom Sochaczewa konieczności podłączenia się do kanalizacji sanitarnej już funkcjonującej i tej właśnie budowanej.

 - Każdy mieszkaniec Sochaczewa, indywidualnie, bądź w ramach wspólnoty mieszkaniowej, ma obowiązek zawarcia umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji na odprowadzanie ścieków. Tak, jak podpisujemy stosowny dokument, jeśli chcemy mieć w domu bieżącą wodę, tak też musimy w sposób zgodny z  prawem pozbywać się ścieków. Powinno to stanowić współczesny standard tak, jak umowy na wywóz śmieci – tłumaczy prezes sochaczewskich wodociągów.

Artykuł 5 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi między innymi o tym, że na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek wyposażenia jej w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, a także przyłączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Jednostka wdrażająca i jednocześnie nadzorująca projekt, którą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wymaga uzyskania od beneficjenta tzw. efektu ekologicznego. -  Czyli mówiąc zwyczajnie – do sieci kanalizacji sanitarnej muszą przyłączyć się wszyscy mieszkańcy – dodaje Grażka.

Czytaj też: Spór o definicję przyłącza kanalizacyjnego

Jakie konsekwencje grożą, jeśli właściciele nieruchomości nie zechcą tego uczynić?

- To może stanowić poważny problem dla całej aglomeracji sochaczewskiej, ale także i dla każdego jej mieszkańca. Zgodnie z zapisami dotyczącymi wykonalności projektu, do końca 2012 roku nowo budowana sieć kanalizacji sanitarnej musi funkcjonować. W przeciwnym wypadku Sochaczewowi grożą wysokie kary lub wręcz zwrot milionowej dotacji – podkreśla szef ZWiK. - Powinniśmy mieć świadomość, że obciążyłoby to kieszeń każdego mieszkańca – dodaje.  

W przypadku niewywiązania się z zapisów umowy o dofinansowanie, na miasto mogą być nałożone wysokie kary, a przede wszystkim obowiązek zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

Właściciel posesji posiadający indywidualną oczyszczalnię ścieków nie musi podłączać się do wybudowanej instalacji kanalizacyjnej. W artykule przedstawione są niepełne warunki formalno - prawne.

tad, 2012-04-23 09:39:48 odpowiedz

Cel był ze wszechmiar godny naśladowania , natomiast organizacja projektu nie koniecznie . Prawo lokalne wymuszające na mieszkańcach przyłaczenie do budowanej sieci nie koniecznie zgodne z prawem nadrzędnym. W momencie pisania projektu , nie określono pozycji prawnej benificjenta końcowego którym je...s mieszkaniec Sochaczewa. W procedurach rozliczania Srodków unijnych obowiązują tylko zapisy ujęte w projekcie. W zasadzie są dwa wyjści , ten który sie określił w projekcie jako beneficjent odda dofinansowanie albo po uzgodnieniu z beneficjentem końcowym w oparciu o umowe prawną , wielkość dofinansowania przyłącza indywidualnego jako załącznik do rozliczenia projektu. Jakiekolwiek zapisy prawa lokalnego nie ujętych w projekcie nie mają zastosowania w stosunku do rozliczania projektu , jeżeli nie były przdmiotem indywidualnych uzgodnień prawnych z beneficjentem końcowym zawartym w częsci formalnej projektu. Prawne działania zewnętrzne nie są wiązące dla instytucji rozliczającej projekt. Jeżeli Gmina nie chce zwracać srodków musi sie zbilansowac ile kasy musi dołożyć do zamknięcia projektu , nastepnie utworzyc z ZWik spółkę PPP i przenieść całość inwestycji do spółki jako aport własny. rozwiń

nedpolams@op.pl, 2012-04-21 08:41:29 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE