PARTNER PORTALU
  • BGK

Podpisali Zieloną Kartę

  • AT    25 stycznia 2012 - 13:11
Podpisali Zieloną Kartę

Trzeba podjąć działania na rzecz efektywności energetycznej - twierdzą Eksperci Forum FREE, którzy wraz z samorządowcami powiatu suskiego podpisali Zieloną Kartę.
Niedostosowane przepisy prawne, długotrwałe procedury oraz brak programów finansowania dla indywidualnych gospodarstw domowych to główne przeszkody w rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce. Eksperci Forum FREE wraz z samorządowcami powiatu suskiego podpisali Zieloną Kartę. Dokument mówi o działaniach, które należy podjąć dla rozwoju energetycznego terenów niezurbanizowanych. Zostanie on przekazany do Ministerstwa Ochrony Środowiska, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Debata publiczna nt. przyszłości energetycznej musi uwzględniać bariery i problemy, z którymi spotykają się samorządowcy aktywnie działający na rzecz wdrażania efektywnych i ekologicznych rozwiązań energetycznych. Szczególnie w dobie konsultacji społecznych do projektów ustaw tzw. pakietu energetycznego ważne jest uwzględnienie opinii osób, które w praktyce realizują politykę energetyczną kraju – mówi Edyta Kwapich-Lenik, rzecznik Forum FREE.

Przedstawiciele władz samorządowych powiatu suskiego aktywnie włączyli się w debatę nt. efektywności energetycznej oraz szans i barier związanych z rozwojem nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii. Udzielili poparcia dla prezentowanej przez ekspertów Forum FREE Zielonej Karty. Dokument zawiera postulaty zmian oraz wskazuje kierunki działań służących eliminacji barier prawnych, finansowych, inwestycyjnych i mentalnych utrudniających rozwój efektywności energetycznej na terenach o rozproszonej zabudowie.

- Zaangażowanie przedstawicieli władz naszego regionu w debatę o przyszłości energetycznej oraz poparcie dla zapisów Zielonej Karty jest naturalną kontynuacją naszych dotychczasowych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej – mówi Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, Stanisław Lichosyt.

Według ekspertów Forum FREE potrzebne jest zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w planowanie rozwój i realizację polityki energetycznej, np. poprzez opracowywanie regionalnych programów rozwoju, uwzględniających możliwości infrastrukturalne oraz przegląd istniejących inwestycji. Ponadto dla zrównoważonego rozwoju Polski lokalnej i zapewnienia stabilności energetycznej kraju, niezbędne są zmiany zarówno w zapisach legislacyjnych, jak i w sferze wsparcia finansowego inwestycji w nowoczesne i efektywne energetycznie technologie.

- Prognozy pokazują, że już w 2016 roku mogą wystąpić niedobory energii. Dlatego potrzebne jest stworzenie regulacji prawnych dla rozwoju energetyki rozproszonej, np. ustawa o energetyce prosumenckiej, umożliwiająca gospodarstwom domowym bycie aktywnym uczestnikiem rynku energii. Nie tylko odbiorcą energii, ale również produkującym ją na własne potrzeby i oddającym ewentualną nadwyżkę do sieci – komentuje ekspert Forum FREE dr inż. Arkadiusz Węglarz, Krajowa Agencja Poszanowania Energii.

- Oprócz ustalenia warunków uczestnictwa aktywnego konsumenta w rynku energetycznym, konieczne jest stworzenie instrumentów finansowych, w postaci systemu zachęt i programów wsparcia dla Polaków, którzy chcą inwestować w nowoczesne technologie we własnych domach –  dodaje ekspert Forum FREE, dr hab. inż. Janusz Mikuła, były Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.