PARTNER PORTALU
  • BGK

Podróżowanie koleją coraz bezpieczniejsze

  • PAP    18 kwietnia 2015 - 21:05
Podróżowanie koleją coraz bezpieczniejsze
Grupa PKP na poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróży w latach 2013-15 wyda około 28 mld zł (fot. flickr.com/Corey Leopold)

O jedną czwartą zmniejszyła się liczba wypadków na kolei od 2011 r. To efekt nakładów na infrastrukturę kolejową, doskonalenie zawodowe pracowników kolei i wzmocnienia kontroli Urzędu Transportu Kolejowego.
MIiR zainicjowało zmiany prawa, które wpłyną na zwiększenie standardu bezpieczeństwa na kolei. Grupa PKP na poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróży w latach 2013-15 wyda około 28 mld zł.

Legislacja, wzmocnienie kompetencji i nadzoru

W 2014 r. wprowadzono pakiet rozporządzeń, w którym kompleksowo uregulowano proces szkolenia i doskonalenia zawodowego maszynistów. Znowelizowana została także ustawa o transporcie kolejowym - znalazły się w niej między innymi regulacje eliminujące nieprawidłowości związane z naruszaniem norm czasu pracy przez maszynistów. Określono jednolite warunki dla przeprowadzania egzaminów na licencję i świadectwo maszynisty, a także wymagania dla ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów. Wdrożono mechanizmy służące identyfikacji maszynistów wykonujących pracę na rzecz więcej niż jednego przewoźnika kolejowego. Ze względu na bezpieczeństwo na kolei obowiązuje zakaz rozmów z telefonów komórkowych w lokomotywach, korzystania z telewizorów na nastawniach i wprowadzono tam monitoring. Do poprawy bezpieczeństwa przyczyniło się wykorzystanie systemu ERTMS/ETCS, czyli systemu kontroli prowadzenia pociągu. Dało to także możliwość prowadzenia ruchu kolejowego z prędkością większą niż 160 km/h.

Poprawie bezpieczeństwa służą wzmocnione kompetencje Urzędu Transportu Kolejowego, między innymi poprzez zwiększenie budżetu na funkcje kontrolne. Przeprowadzane są doraźne kontrole przewoźników kolejowych i zarządcy infrastruktury, które obejmują czas pracy maszynistów, dokumentację i sprawność urządzeń. W latach 2013-2014 UTK przeprowadził ponad 1000 kontroli w obszarze badania czasu pracy maszynistów, dokumentacji czy sprawności urządzeń wspomagających bezpieczne prowadzenie pociągu.

Inwestycje w bezpieczeństwo - infrastruktura: linie kolejowe, tabor i dworce

Na zwiększenie bezpieczeństwa wpływają inwestycje w tabor, dworce i linie kolejowe. Od 2008 r. wyremontowano około 6,3 tys. km torów. W bieżącym roku planowane jest oddanie kolejnych 1100 km torów. Od 2013 r. zwiększają się nakłady ponoszone przez PKP Polskie Linie Kolejowe na remonty i wymiany torów. W 2013 r. było to ponad 5 mld zł, w 2014 wydano około 7 mld zł, w tym roku wydatki przekroczą 8 mld zł. Trwa realizacja wielkiego programu modernizacji dworców. Od 2007 r. już blisko 100 zmodernizowanych i zrewitalizowanych dworców jest udostępnionych pasażerom. Na program inwestycji taborowych realizowany w latach 2011-2015 PKP Intercity przeznaczy 5,6 mld zł.

Dialog społeczny o bezpieczeństwie na kolei

Wspólnie z pracodawcami kolejowymi sukcesywnie odbudowywane jest szkolnictwo zawodowe o profilu kolejowym. Obecnie kształcenie w tego typu szkołach prowadzone jest na terenie co najmniej 12 województw. Działania realizowane w tym zakresie zakładają zmiany w podstawie programowej kształcenia, co ma dostosować program nauczania do aktualnych potrzeb rynku pracy na kolei. Organizowane są również szkolenia dla maszynistów i dyżurnych ruchu.

Przy MIiR od 2010 r. działa Zespół do spraw Bezpieczeństwa w Transporcie Kolejowym. W spotkaniach zespołu - w cyklu kwartalnym - uczestniczą między innymi reprezentatywne związki zawodowe i pracodawcy. Przedstawiane na spotkaniach zespołu postulaty strony społecznej były wykorzystywane podczas prowadzonych przez MIiR prac legislacyjnych. Najbliższe posiedzenie zespołu przewidziano w maju br. MIiR prowadzi też bilateralne rozmowy z przedstawicielami organizacji związkowych. Ostatnio - 27 marca br. wiceminister Sławomir Żałobka uczestniczył w posiedzeniu Rady Krajowej Związku Zawodowego Maszynistów, a 31 marca br. w posiedzeniu Federacji Związków Pracowników Polskich Kolei Państwowych. Kolejne spotkania zaplanowane są na maj br.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.