Pomoc krakowskim lokatorom

Rozpoczęła się VI edycja organizowanego przez Urząd Miasta Krakowa konkursu ofert pod nazwą Program Pomocy Lokatorom.
Pomoc krakowskim lokatorom

W programie mogą uczestniczyć osoby, które utraciły tytuł do lokalu wskutek upływu trzyletniego wypowiedzenia umowy najmu. Lokale mieszkalne zostaną wynajęte osobom, które zaoferują najwyższą stawkę czynszu oraz spełnią pozostałe wymogi konkursu.

Do konkursu ofert mogą przystąpić osoby, które:

– były najemcami lokali stanowiących własność osób fizycznych, na podstawie umowy najmu, której pierwotną podstawą był tytuł prawny wydany przez odpowiedni organ lub sąd w związku z okolicznością, która miała miejsce przed 12 listopada 1994 roku oraz w oparciu o skierowanie do zawarcia umowy najmu wydane przez organ reprezentujący gminę miejską Kraków (tzw. przydziały na podstawie decyzji administracyjnej),

– utraciły tytuł prawny do lokalu wskutek trzyletniego wypowiedzenia do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc otwarcia ofert,

– osiągnęły średni miesięczny dochód w rozumieniu przepisów dotyczących zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków nie przekraczający kwoty 350 proc. najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie jednoosobowym (2797,13 zł), nie przekraczający kwoty 300 proc. najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie dwuosobowym (2397,54 zł) i nie przekraczający kwoty 250 proc. najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (1997,95 zł),

– zaoferują zapłatę stawki czynszu wolnego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości wyższej niż 7,87 zł;

– złożą oświadczenie o wykonaniu wymaganego remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt oraz oświadczenie o rezygnacji z ewentualnych, przyszłych roszczeń związanych z poczynionymi nakładami.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE