PARTNER PORTALU
  • BGK

Pomoc krakowskim lokatorom

  • GK    16 października 2012 - 11:21
Pomoc krakowskim lokatorom

Rozpoczęła się VI edycja organizowanego przez Urząd Miasta Krakowa konkursu ofert pod nazwą Program Pomocy Lokatorom.
W programie mogą uczestniczyć osoby, które utraciły tytuł do lokalu wskutek upływu trzyletniego wypowiedzenia umowy najmu. Lokale mieszkalne zostaną wynajęte osobom, które zaoferują najwyższą stawkę czynszu oraz spełnią pozostałe wymogi konkursu.

Do konkursu ofert mogą przystąpić osoby, które:

– były najemcami lokali stanowiących własność osób fizycznych, na podstawie umowy najmu, której pierwotną podstawą był tytuł prawny wydany przez odpowiedni organ lub sąd w związku z okolicznością, która miała miejsce przed 12 listopada 1994 roku oraz w oparciu o skierowanie do zawarcia umowy najmu wydane przez organ reprezentujący gminę miejską Kraków (tzw. przydziały na podstawie decyzji administracyjnej),

– utraciły tytuł prawny do lokalu wskutek trzyletniego wypowiedzenia do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc otwarcia ofert,

– osiągnęły średni miesięczny dochód w rozumieniu przepisów dotyczących zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków nie przekraczający kwoty 350 proc. najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie jednoosobowym (2797,13 zł), nie przekraczający kwoty 300 proc. najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie dwuosobowym (2397,54 zł) i nie przekraczający kwoty 250 proc. najniższej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (1997,95 zł),

– zaoferują zapłatę stawki czynszu wolnego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości wyższej niż 7,87 zł;

– złożą oświadczenie o wykonaniu wymaganego remontu lokalu we własnym zakresie i na własny koszt oraz oświadczenie o rezygnacji z ewentualnych, przyszłych roszczeń związanych z poczynionymi nakładami.

<!-- pagebreak //-->

Oferta jest najbardziej atrakcyjna dla osób mieszkających dotychczas w centrum miasta, które nie chcą się przeprowadzać w dalsze rejony Krakowa, z uwagi na wieloletnie przywiązanie się do miejsca zamieszkania.

Druki ofert są dostępne w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a – Punkt Obsługi Mieszkańców (parter) lub pod adresem www.bip.krakow.pl.

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Wielopole 17a, (Punkt Obsługi Mieszkańców) lub za pośrednictwem poczty na ten sam adres, w terminie od 15 października 2012 r. do 26 listopada 2012 r.

Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził dotychczas V edycji konkursu ofert pod nazwą „Program Pomocy Lokatorom”. W dotychczasowych edycjach w sumie wynajęto 66 lokali. Średnia zaoferowana stawka czynszowa to 11,60 zł. Łączna kwota przychodu z czynszu z wynajętych lokali oraz braku poniesienia przez Miasto kosztów remontu wynajętych w ten sposób lokali, w pięciu przeprowadzonych dotychczas edycjach wyniosła 1.335.599,50 zł.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.