PARTNER PORTALU
  • BGK

Poprawki do ustawy o efektywności energetycznej

  • PAP    15 kwietnia 2011 - 11:24
Poprawki do ustawy o efektywności energetycznej

Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustawy o efektywności energetycznej, która nakłada na firmy obowiązek pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów.
Większość ze zgłoszonych przez senatorów poprawek miała charakter doprecyzowujący. Ustawa ma poprawić efektywność energetyczną oraz promować innowacyjne technologie, które zmniejszają szkodliwe oddziaływanie sektora energetycznego na środowisko. Określa też zasady sporządzania audytów efektywności energetycznej.

Czytaj też: Oszczędzanie energii robi furorę w Polsce

„Białe certyfikaty” będą wydawane na projekty, które prowadzą do zmniejszenia zużycia energii. Będzie je wydawał prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Obecnie obowiązuje już system „zielonych” certyfikatów na energię ze źródeł odnawialnych i „czerwonych” na produkcję energii w kogeneracji – wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposób.

Czytaj też: Samorządy będą redukować zużycie energii. Rokrocznie o 1 proc.

80 proc. środków uzyskanych z białych certyfikatów trafi na zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych. Pozostała część będzie mogła trafić na zwiększenie oszczędności energii przez jej wytwórców oraz zmniejszenie strat w przesyle i dystrybucji energii.

Pieniądze z kar za brak odpowiednich certyfikatów trafią do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na programy związane m.in. z odnawialnymi źródłami energii oraz na zwiększenie sprawności wytwarzania energii np. poprzez kogenerację.

W piątek posłowie przyjęli m.in. poprawkę Senatu, zgodnie z którą odbiorca końcowy, który w roku poprzedzającym uzyskanie certyfikatu zużył więcej niż 400 GWh energii elektrycznej i udział kosztów energii w wartości jego produkcji jest większy niż 15 proc. – a który poprawił efektywność energetyczną – przekazywałby sprzedającej mu prąd firmie oświadczenie.

W oświadczeniu tym przedstawiałby, jakie przedsięwzięcie przeprowadził i ile prądu dzięki temu oszczędził. Sprzedawca energii przekazywałby to oświadczenie do URE. Zgodnie z ustawą, do zapewnienia efektywności energetycznej zobowiązany będzie też sektor publiczny – jednostki rządowe i samorządowe.

Rząd przeznaczył na modernizację budynków państwowych i działania związane z poprawą efektywności energetycznej środki uzyskane ze sprzedaży praw do emisji CO2 innym krajom.

Jednostki sektora publicznego raz na 10 lat będą sporządzać audyty energetyczne dla powierzchni użytkowanych powyżej 250 m kw. Wcześniej senatorowie nie poparli zgłoszonych na etapie prac komisji poprawek nakładających na jednostki sektora publicznego obowiązek zaoszczędzenia rocznie 1 proc. lub 0,5 proc. średniego rocznego zużycia energii.

Zgodnie z ustawą minister gospodarki opracuje krajowy plan działań efektywności energetycznej, który będzie zawierał m.in. opis planowanych programów i przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki oraz analizę i ocenę ich wykonania.

Minister będzie też odpowiadał za zorganizowanie kampanii informacyjno-szkoleniowej oraz promującej innowacyjne technologie.

Według resortu gospodarki wzrost cen energii związany z wprowadzeniem białych certyfikatów wyniesie ok. 1-1,5 proc. Projekt ma doprowadzić do wymaganych unijnymi normami oszczędności energii na poziomie 9 proc. średniego krajowego zużycia energii rocznie. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • LOMA, 2011-04-15 14:23:19

    Czy to sa aby wszystkie poprawki?Cos misie wydaje,że trzeba będzie wnieść ich wiecej...Dzisiaj efektywność jest mizerna,ale ''tak krawiec kraje jak mu materiału staje''.