PARTNER PORTALU
  • BGK

Powiat nie musi się przejmować potrzebami gmin

  • GK    8 sierpnia 2012 - 09:34
Powiat nie musi się przejmować potrzebami gmin

Nie ma potrzeby w obecnie obowiązujących przepisach nakładać na powiaty obowiązku partycypowania w kosztach przewozów organizowanych przez gminy lub związki gmin.
Poseł Ryszard Zawadzki zapytał w interpelacji, czy resort transportu zamierza zmienić przepisy tak, by na powiatach ciążył obowiązek partycypowania w kosztach organizacji transportu również w przypadku gmin, które zorganizowały się, przystępując do porozumienia albo tworząc związek.

Według sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusza Jarmuziewicza gmina jest organizatorem przewozów pasażerskich o charakterze stricte lokalnym, zaspokajających codzienne potrzeby przewozowe gminnej społeczności.

Niezbędne dla mieszkańców danej gminy przewozy mogą być przez nią zapewnione samodzielnie bądź w wyniku podjęcia współdziałania z gminami sąsiadującymi, które może przyjąć formę porozumienia międzygminnego albo związku międzygminnego.

– Przewozy, dla których organizatorem jest powiat, to w myśl ustawy o publicznym transporcie zbiorowym powiatowymi przewozami pasażerskimi są zasadniczo przewozy wykonywane w granicach administracyjnych co najmniej dwóch gmin i niewykraczające poza granice powiatu, inne niż przewozy gminne – stwierdził Tadeusz Jarmuziewicz.

Według wiceministra są to przewozy, których celem jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb przewozowych mieszkańców danego powiatu. W przypadku niezapewnienia przewozów gminnych przez gminę samodzielnie bądź też w wyniku zawarcia porozumienia czy utworzenia związku międzygminnego powiat nie jest zobligowany do zorganizowania przewozów, których celem jest zaspokajanie potrzeb przewozowych poszczególnych gmin.

W takiej sytuacji powiat nie ma również obowiązku dofinansowania przewozów w gminach, które nie zawarły porozumienia bądź nie przystąpiły do związku międzygminnego.

– Oznacza to, że w przypadku braku porozumienia między gminami obowiązek organizacji przewozów między gminami nie przechodzi z mocy prawa na powiaty i nie powstają w stosunku do samorządów powiatowych zobowiązania organizacyjne i finansowe w tym zakresie – twierdzi wiceminister.

Sytuacja odstępowania przez gminy od porozumień czy też występowania ze związków międzygminnych w celu uniknięcia finansowania przewozów między poszczególnymi gminami nie stanowi problemu prawnego. Dlatego nie zachodzi konieczność dokonywania zmian w obecnie obowiązujących przepisach poprzez nałożenie na powiaty obowiązku partycypowania w kosztach przewozów organizowanych przez gminy lub związki gmin.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Bal Cerowicz, 2012-08-08 12:56:00

    Nikt nic nie musi - transport zbiorowy pasażerski to przeżytek. Normalni ludzie jeżdżą samochodami - a ubodzy i inni powinni siedzieć w domach... Tylko kraje z lewicowymi wykrzywieniami dbają o transport pasażerski...