PARTNER PORTALU
  • BGK

Powstaje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska

  • pt    31 sierpnia 2015 - 18:33
Powstaje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska
Zgodnie z harmonogramem prac nad studium w miesiącu wrześniu i październiku br. zaplanowano 5 tematycznych warsztatów eksperckich.

Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę o przystąpieniu do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta - najważniejszego dokumentu kreującego politykę przestrzenną miasta.
Formalne przystąpienie do prac nad nowym studium prezydent miasta poprzedził wielomiesięczną kampanią informacyjną pt.: „Gdańsk w nowej perspektywie – porozmawiajmy o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska".

Spotkania z mieszkańcami

W ramach kampanii informacyjnej odbyły się liczne spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami dużych spółdzielni mieszkaniowych, organizacjami pozarządowymi, konferencje i seminaria, konferencje prasowe, cykl warsztatów dla mieszkańców oraz 28 radami dzielnic.

W czasie tych spotkań, oprócz informacji o obowiązującym studium, urbaniści razem z mieszkańcami rozmawiali o wyzwaniach rozwojowych miasta. Sformułowane przez mieszkańców cele i wyzwania zostaną teraz przeanalizowane przez ekspertów.

Zgodnie z harmonogramem prac nad studium w miesiącu wrześniu i październiku br. zaplanowano 5 tematycznych warsztatów eksperckich.

Co ważne dla Gdańska?

Podczas tych warsztatów eksperci zajmą się: rozwojem układu transportowego (4 września br.), ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego (18 września br.), tematem dobro publiczne a dobro prywatne w planowaniu przestrzennym (25 września), rozwojem policentrycznym Gdańska (16 października), a 30 października zastanawiać się będą jak stymulować rozwój gospodarczy Gdańska.

Równocześnie w październiku i listopadzie br. odbędą się spotkania z radami dzielnic w trakcie których urbaniści z BRG będą pomagać przedstawicielom mieszkańców w formułowaniu wniosków do studium.

Efektem tych prac ma być wypracowanie modeli rozwojowych miasta, uwarunkowań i założeń do nowego studium.

Kolejny etap prac nad studium zakończy się wiosną przyszłego roku publiczną prezentacją założeń do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.