PARTNER PORTALU
  • BGK

Powstał Program Opieki nad Zabytkami Miasta Gdańska

  • pt    29 września 2016 - 14:03
Powstał Program Opieki nad Zabytkami Miasta Gdańska
Program opracowany został na cztery lata (2016-2019) i będzie cyklicznie aktualizowany (fot: pixabay.com).

• Gdańscy radni przyjęli „Program Opieki nad Zabytkami Miasta Gdańska”.
• Dokument, ma służyć podejmowaniu planowanych działań dotyczących inicjowania, wspierania oraz koordynowania działań publicznych i prywatnych szeroko pojętej ochrony dziedzictwa kulturowego Gdańska.
Program opracowany został na cztery lata (2016-2019) i będzie cyklicznie aktualizowany. Dwa lata od ogłoszenia w dzienniku urzędowym prezydent sporządzi sprawozdanie z jego wykonania, które przedstawi radzie miasta.

Prowadzony w trakcie jego realizacji monitoring ma umożliwić uwzględnianie nowych uwarunkowań prawnych, społecznych i gospodarczych oraz sprecyzowanie lub modyfikację założonych celów.

- Celem strategicznym programu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego Gdańska służące budowaniu tożsamości mieszkańców, prestiżu miasta oraz promocji turystycznej – podkreśla Grzegorz Sulikowski miejski konserwator zabytków w Gdańsku. – Odbywać się to będzie przez włączenie problematyki opieki nad zabytkami i ich ochrony do strategicznych zadań miasta.

Podstawy prawne

Uchwała jest wynikiem realizacji zapisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 roku, poz.1446, ze zmianami), zgodnie z którym prezydent miasta jest zobowiązany do sporządzenia na okres czterech lat gminnego programu opieki nad zabytkami.
Warto dodać, że „Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Gdańska na lata 2016-2019” został wykonany w oparciu o gminną ewidencję zabytków i uzyskał wymaganą opinię pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Jak tłumaczą w gdańskim magistracie wskazane w dokumencie działania są zgodne z krajowymi, wojewódzkimi i gminnymi dokumentami programowymi, a nakreślone zadania oraz zaproponowane rozwiązania odpowiadają ustawowym regulacjom z dziedziny ochrony zabytków w Polsce.

Trzy priorytety i źródła finansowania

Realizacja programu oparta będzie o trzy priorytety:

*Ochrona zabytków i rewitalizacja krajobrazu kulturowego.

Sposób realizacji ma się odbywać poprzez poprawę stanu zabytków, ich remonty, adaptacje do nowych funkcji, rewitalizację obszarów zdegradowanych, unikanie zastępowania zabytkowej, autentycznej substancji tzw. rekonstrukcjami, zachowanie i kontynuacja odmiennych tradycji rozwoju przestrzennego historycznych dzielnic Gdańska, ochrona krajobrazu kulturowego.

*Gdańsk kolebką Solidarności – miejscem, w którym rozpoczął się proces jednoczenia całej Europy

Chodzi o dokumentowanie zasobów związanych z dziedzictwem Solidarności, zabezpieczenie i ochrona terenów związanych z jej początkami, zachowanie i rewaloryzacja obiektów związanych z Solidarnością i znajdujących się np. na terenach postoczniowych i związanych z powstawaniem Solidarności lub oznaczanie ich odpowiednimi tablicami.

*Badanie, dokumentacja i promocja dziedzictwa kulturowego Gdańska

Mają to zapewnić badania, rozpoznanie zasobów i specyfiki kulturowej Gdańska, edukacja i kształtowanie opinii publicznej zarówno pod kątem historii miasta i jego zabytków, jak również ideałów wolności i solidarności; promocja zabytków, nie tylko najcenniejszych, ale również lokalnych, współpraca i wspieranie organizacji pozarządowych zajmujących się szeroko pojętą problematyką ochrony dziedzictwa kulturowego Gdańska.

Rok temu (1 października 2015 roku) w strukturach urzędu miejskiego w Gdańsku utworzono biuro miejskiego konserwatora zabytków. To efekt porozumienia, które po dwóch latach negocjacji miasto uzgodniło z wojewodą i pomorskim wojewódzkim konserwatorem zabytków.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.