PARTNER PORTALU
  • BGK

Powstanie śmieciowa ewidencja zamieszkałych budynków?

  • KN    15 marca 2012 - 10:26
Powstanie śmieciowa ewidencja zamieszkałych budynków?

Do czasu zniesienia obowiązku meldunkowego – na potrzeby reformy śmieciowej – możliwe będzie stworzenie systemu ewidencji nieruchomości zamieszkałych, autonomicznego w stosunku do ewidencji meldunkowej.
Od 1 stycznia 2013 roku ma być zniesiony obowiązek meldunkowy. Czy ta kwestia nie utrudni funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami w gminach w przypadku wnoszenia opłaty za odbiór odpadów uzależnionej od liczby osób zamieszkujących nieruchomość?

Obowiązek meldunkowy ma być zniesiony nie od 1 stycznia 2013 roku, a od 1 stycznia 2014 roku. Data 1 stycznia 2013 r. to data wejścia w życie ustawy, w tym m.in. zlikwidowanie sankcji związanych z tym obowiązkiem. Warto w tym miejscu wspomnieć, że zgodnie z artykułem ustawy o ewidencji ludności, w którym znosi się taki wymóg zapisano, że ilekroć w przepisach prawa jest mowa o zameldowaniu na pobyt stały lub zameldowaniu na pobyt czasowy, od dnia 1 stycznia 2014 r. należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania, o którym mowa w Kodeksie Cywilnym.

Oznacza to, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zatem należy się liczyć, że miejsce zamieszkania będzie ostatecznie na gruncie prawa określone jedynie na poziomie miejscowości, a nie adresu konkretnej nieruchomości. Jednakże do czasu wejścia w życie wspominanych powyżej przepisów możliwe jest stworzenie systemu ewidencji nieruchomości zamieszkałych, autonomicznego w stosunku do ewidencji meldunkowej. Kwestie wyboru systemu opłat zależą od wielu czynników związanych z lokalnymi uwarunkowaniami.

Spotykam się ze sprzecznymi opiniami, że gminy mają dwa lata albo półtora roku na wprowadzenie przepisów nowej ustawy o utrzymaniu czystości. Proszę o wyjaśnienie.

Ustawa z 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminach oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 1 stycznia 2012 roku. Jednakże w ustawie jest szereg zapisów przesuwających w czasie realizację wyznaczonych gminom zadań.

Czytaj też:Podatek śmieciowy w szczegółach 

Na stronie Ministerstwa Środowiska można znaleźć mapę drogową reformy, przedstawiającą w uproszczonej formie najważniejsze terminy wynikające z ustawy. Ostatnia data i ostatnia pozycja w tym wykazie to 1 lipca 2013 r. - nowy system zaczyna funkcjonować - uchwały rad gmin wchodzą w życie, gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami.

Zatem licząc od daty wejścia w życie ustawy jest to półtora roku, a od uchwalenia ustawy 2 lata.

Pytania i odpowiedzi pochodzą z platformy e-learningowej Fundacji Promocji Gmin Polskich, która została dofinansowana ze środków dotacji NFOŚIGW w ramach Programu "Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz w ramach kampanii informacyjno-promocyjnych". Patronat nad projektem objął Portalsamorządowy.pl.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.