PARTNER PORTALU
  • BGK

Praca straży gminnej podsumowana

  • www.Bezrzecze24.pl    16 kwietnia 2012 - 12:13
Praca straży gminnej podsumowana

Jak strażnicy w gminie Dobra wywiązywali się ze swoich obowiązków w ubiegłym roku?
Formacja stworzona do ochrony porządku i spokoju w miejscach publicznych w gminie, została powołana do życia niespełna 2,5 roku temu.

Do podstawowych zadań straży gminnej należą kontrolowanie stanu czystości i estetyki miejsc publicznych, porządku na drogach gminnych i wewnętrznych oraz lokalizowanie nielegalnych wysypisk śmieci. Obecnie w Straży Gminnej w Dobrej pracuje łącznie dziewięć osób: komendant Andrzej Budzyński, siedmiu strażników, którzy służbę pełnią w systemie dwuzmianowym, oraz pracownik administracyjny. Strażnikami odpowiedzialnymi za Bezrzecze i Wołczkowo są Grzegorz Zykus i Mateusz Adamkiewicz.

Straż gminna wystawiła w minionym roku 631 mandatów na kwotę 78 145 zł. Dokonano również 454 pouczeń. Najwięcej wykroczeń dotyczyło bezpieczeństwa i porządku w komunikacji. Za nieprawidłowe parkowanie, niszczenie dróg i chodników, nanoszenie błota na drogi czy zwężanie pasa drogowego, wystawiono 186 mandatów na łączną kwotę 24 340 zł. Strażnicy podejmowali skuteczne działania w zakresie przestrzegania zasad parkowania. Zwłaszcza w miejscach, gdzie naruszenie przepisów realnie wpływało na zagrożenie ruchu drogowego. Straż gminna otrzymywała liczne zgłoszenia o nieprawidłowo parkujących pojazdach, głównie w Bezrzeczu przy ul. Koralowej, Brylantowej i Berylowej.

Drugie, niechlubne miejsce w tabeli wykroczeń dotyczyło braku umów za wywóz śmieci (146 kontroli – 16 mandatów), nielegalne ich pozbywanie się oraz bałagan na budowach. Za łamanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wystawiono 104 mandaty (19 430 zł) oraz 100 pouczeń. Tyle samo mandatów otrzymali amatorzy spożywania alkoholu w miejscach zabronionych. Za tę przyjemność zapłacili łącznie 8 800 zł.

Ponadto strażnicy podejmowali interwencje w przypadku zakłócania porządku publicznego, ciszy nocnej, niewłaściwego trzymania psów, zaśmiecania miejsc publicznych, palenia papierosów w miejscach zabronionych czy spalania odpadów.

Dzięki patrolom strażników, ujawniono i zlikwidowano 52 „dzikie” wysypiska śmieci, oraz ustalono 15 sprawców podrzucania śmieci pod punkty do zbiórki selektywnej. Każdorazowo ujawnieni sprawcy mają obowiązek uprzątnięcia wyrzuconych śmieci i okazania dokumentu potwierdzającego ich przekazanie do uprawnionego podmiotu.

Patrole Straży Gminnej pozwoliły też ująć w Bezrzeczu 3 młodociane osoby usiłujące dokonać kradzieży na prywatnej posesji. Ponadto w ramach wspólnej akcji z Policją ujęto trzy inne osoby podejrzewane o serię włamań do domów. Szczególna uwaga zwracana była również na problem niewłaściwego nadzoru nad psami przez ich właścicieli. W 33 przypadkach osoby takie pouczono oraz nałożono 35 mandatów karnych na kwotę 3 900 zł.

<!-- pagebreak //-->

Praca strażników to nie tylko patrole i mandaty. To również niełatwa praca dydaktyczna. Dwukrotnie w ciągu ubiegłego roku przeprowadzane były pogadanki we wszystkich szkołach i punktach przedszkolnych w gminie. Strażnicy wyjaśniali dzieciom, jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Dzieci dowiedziały się jak powinny zachowywać się przechodząc na drugą stronę jezdni, a także co robić w przypadku, gdy w pasie drogowym nie ma chodnika.
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.