Prace przy eksploatacji gazu łupkowego to niewielkie zagrożenie

Ale - jak wskazuje główny geolog kraju Piotr Woźniak - w przypadku wystąpienia szkody spowodowanej eksploatacją łupków właściciel terenu może żądać naprawienia wyrządzonej szkody, poprzez przywrócenie stanu poprzedniego lub zapłatę odszkodowania.
Prace przy eksploatacji gazu łupkowego to niewielkie zagrożenie

Do Mnisterstwa Środowiska wpłynęła interpelacja posła Szymona Giżyńskiego w sprawie rzetelnej informacji dotyczącej ewentualnych zagrożeń dla środowiska związanych z eksploatacją gazu łupkowego w Polsce.

Czytaj też: Będziemy frajerami, jeśli nie zarobimy na łupkach

Giżyński uważa, że w sytuacji możliwości naruszenia monopolu wielkich koncernów energetycznych na handel nośnikami energii, jaki może mieć miejsce w związku z odkryciem złóż gazu łupkowego, w interesie Polski jest reakcja na próby dezinformacji zarówno Polaków, jak społeczności całej Unii Europejskiej.

- Jest sprawą niepodlegającą dyskusji, że takie działania są celowe i będą się nasilały z każdym zlokalizowanym i potwierdzonym źródłem gazu łupkowego - czytamy w interpelacji.

Czytaj też: Marszałkowie oceniali łupki za oceanem

Poseł zastanawia się czy rząd podjął działania mające na celu prawdziwą i rzetelną informację o faktycznych zagrożeniach i korzyściach, jakie płyną z eksploatacji złóż gazu łupkowego oraz czy przygotowano projekt szacujący zyski dla lokalnej społeczności z racji wykrycia i eksploatacji na jej terenie gazu łupkowego. Obawia się również o nieruchomości, które zostaną dotknięte technologią wydobycia gazu łupkowego.

W odpowiedzi Piotr Woźniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska zapewnił, że Ministerstwo Środowiska prowadzi wielopłaszczyznowe działania na rzecz podniesienia świadomości społecznej w dziedzinie gazu z łupków.

Są to m.in. strona internetowa, udzielanie odpowiedzi na pytania obywateli, protowanie nieprawdziwych informacje medialne, zlecanie i udostępnianie wyników dodatkowych badań przeprowadzanych przez instytucje naukowo-badawcze czy uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych gazowi z łupków

Ponadto w 2011 r. zespół kierowany przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy zbadał wpływ na środowisko procesu szczelinowania hydraulicznego wykonanego w jednym z otworów wiertniczych na Pomorzu w miejscowości Łebień.

- Przeprowadzone badanie potwierdziło tezę o niewielkim i niegroźnym wpływie prac poszukiwawczych za gazem z łupków na wskazane elementy środowiska. Ponadto monitoring sejsmiczny procesu szczelinowania hydraulicznego wykonany podczas tego wiercenia przeprowadzony przez Instytut Geofizyki PAN wykazał, że proces ten jest całkowicie bezpieczny pod względem sejsmicznym - pisze Piotr Woźniak.

Natomiast w 2012 r., na zlecenie ministra środowiska, mają rozpocząć się prace związane z kompleksowym projektem pogłębionej oceny oddziaływania prac poszukiwawczych za gazem z łupków na różne elementy środowiska. Projekt ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zrealizuje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ).

Jak zapewnia Piotr Woźniak przedstawiciele polskiego rządu, głównie resortów spraw zagranicznych, gospodarki i środowiska, są aktywni na forum międzynarodowym, gdzie propagują gaz ze źródeł niekonwencjonalnych jako konkurencyjne i ekologiczne paliwo kopalne oraz współpracują z innymi państwami Unii Europejskiej zainteresowanymi jego poszukiwaniami i eksploatacją.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE