PARTNER PORTALU
  • BGK

Prace przy eksploatacji gazu łupkowego to niewielkie zagrożenie

  • AT    27 kwietnia 2012 - 20:06
Prace przy eksploatacji gazu łupkowego to niewielkie zagrożenie

Ale - jak wskazuje główny geolog kraju Piotr Woźniak - w przypadku wystąpienia szkody spowodowanej eksploatacją łupków właściciel terenu może żądać naprawienia wyrządzonej szkody, poprzez przywrócenie stanu poprzedniego lub zapłatę odszkodowania.
Do Mnisterstwa Środowiska wpłynęła interpelacja posła Szymona Giżyńskiego w sprawie rzetelnej informacji dotyczącej ewentualnych zagrożeń dla środowiska związanych z eksploatacją gazu łupkowego w Polsce.

Czytaj też: Będziemy frajerami, jeśli nie zarobimy na łupkach

Giżyński uważa, że w sytuacji możliwości naruszenia monopolu wielkich koncernów energetycznych na handel nośnikami energii, jaki może mieć miejsce w związku z odkryciem złóż gazu łupkowego, w interesie Polski jest reakcja na próby dezinformacji zarówno Polaków, jak społeczności całej Unii Europejskiej.

- Jest sprawą niepodlegającą dyskusji, że takie działania są celowe i będą się nasilały z każdym zlokalizowanym i potwierdzonym źródłem gazu łupkowego - czytamy w interpelacji.

Czytaj też: Marszałkowie oceniali łupki za oceanem

Poseł zastanawia się czy rząd podjął działania mające na celu prawdziwą i rzetelną informację o faktycznych zagrożeniach i korzyściach, jakie płyną z eksploatacji złóż gazu łupkowego oraz czy przygotowano projekt szacujący zyski dla lokalnej społeczności z racji wykrycia i eksploatacji na jej terenie gazu łupkowego. Obawia się również o nieruchomości, które zostaną dotknięte technologią wydobycia gazu łupkowego.

W odpowiedzi Piotr Woźniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska zapewnił, że Ministerstwo Środowiska prowadzi wielopłaszczyznowe działania na rzecz podniesienia świadomości społecznej w dziedzinie gazu z łupków.

Są to m.in. strona internetowa, udzielanie odpowiedzi na pytania obywateli, protowanie nieprawdziwych informacje medialne, zlecanie i udostępnianie wyników dodatkowych badań przeprowadzanych przez instytucje naukowo-badawcze czy uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych konferencjach poświęconych gazowi z łupków

Ponadto w 2011 r. zespół kierowany przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy zbadał wpływ na środowisko procesu szczelinowania hydraulicznego wykonanego w jednym z otworów wiertniczych na Pomorzu w miejscowości Łebień.

- Przeprowadzone badanie potwierdziło tezę o niewielkim i niegroźnym wpływie prac poszukiwawczych za gazem z łupków na wskazane elementy środowiska. Ponadto monitoring sejsmiczny procesu szczelinowania hydraulicznego wykonany podczas tego wiercenia przeprowadzony przez Instytut Geofizyki PAN wykazał, że proces ten jest całkowicie bezpieczny pod względem sejsmicznym - pisze Piotr Woźniak.

Natomiast w 2012 r., na zlecenie ministra środowiska, mają rozpocząć się prace związane z kompleksowym projektem pogłębionej oceny oddziaływania prac poszukiwawczych za gazem z łupków na różne elementy środowiska. Projekt ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zrealizuje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ).

Jak zapewnia Piotr Woźniak przedstawiciele polskiego rządu, głównie resortów spraw zagranicznych, gospodarki i środowiska, są aktywni na forum międzynarodowym, gdzie propagują gaz ze źródeł niekonwencjonalnych jako konkurencyjne i ekologiczne paliwo kopalne oraz współpracują z innymi państwami Unii Europejskiej zainteresowanymi jego poszukiwaniami i eksploatacją.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.