Prawie 300 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową w dorzeczu Parsęty

  • wnp.pl (Patrycja Batóg)
  • 08-12-2009
  • drukuj
Do 2011 roku w dorzeczu Parsęty zostaną zrealizowane inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową o łącznej wartości wynoszącej prawie 300 mln zł.

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (ZMiGDP) wybuduje ponad 380 km kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami oraz ponad 230 km sieci wodociągowej.

Dodatkowo w ramach przedsięwzięć zostanie rozbudowanych i zmodernizowanych pięć oczyszczalni, a dwie przestarzałe technologicznie oczyszczalnie zostaną zlikwidowane.

Dofinansowanie tego przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie 293 mln zł, co stanowi prawie 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Z efektów projektu skorzysta ponad 100 tysięcy mieszkańców i turystów odwiedzających tereny Pojezierza Drawskiego, Szczecińskiego i Doliny Gwady.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE