PARTNER PORTALU
 • BGK

Prawnik: w ustawie śmieciowej nie ma sprzeczności

 • Bartosz Dyląg    18 grudnia 2014 - 00:01
Prawnik: w ustawie śmieciowej nie ma sprzeczności
Fot. Facebook/Maciej Kiełbus

– Skoro ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazuje na możliwość przyjmowania odpadów zielonych przez PSZOK-i, nie można wywodzić, że działalność taka jest zabroniona – twierdzi Maciej Kiełbus, prawnik z Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
artykule „Bubel prawny w ustawie śmieciowej? Samorządom może grozić zwrot pomocy publicznej” wskazaliśmy, że w ustawie o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach znalazły się zapisy, które się wykluczają.

Chodzi o odpady zielone. Zdaniem Andrzeja Bartoszkiewicza, autora systemu EKO AB, we wspomnianej ustawie zostały przyjęte zmiany zakazujące zbierania odpadów zielonych poza miejscem ich wytwarzania, co w praktyce oznacza brak możliwości ich zbierania w PSZOK-ach. Wskazuje na to art. 3.

– Sytuacja ta jest o tyle kontrowersyjna, że w tej samej ustawie wskazuje się na obowiązek bezpośredniego przekazywania do RIPOK-ów odpadów zielonych zebranych w PSZOK-ach. Mówi o tym art. 1 pkt 24. Nie będzie to jednak możliwe, gdyż firma zajmująca się wywozem odpadów zawiezie je bezpośrednio do RIPOK-u – uważa Andrzej Bartoszkiewicz.

Z poglądem wyrażonym w naszym tekście nie zgadza się Maciej Kiełbus, prawnik z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Jego zdaniem w uchwalonej ustawie nowelizującej nie ma sprzeczności we wskazanym przez nas zakresie.

Czytaj też: Ministerstwo środowiska: w roku 2015 nie wracamy do in-house

W jego opinii ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprost wskazuje, że w sprawach dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie stosuje się przepisy ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

– Innymi słowy, analizując sposób postępowania z odpadami komunalnymi, w tym odpadami zielonymi, w pierwszej kolejności należy analizować przepisy ustawy śmieciowej, a dopiero później ustawy o odpadach – wyjaśnia Maciej Kiełbus.

W związku z powyższym, skoro ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprost wskazuje na możliwość przyjmowania odpadów zielonych przez PSZOK – twierdzi Maciej Kiełbus – nie można wywodzić, że działalność taka jest zabroniona.

W odniesieniu do PSZOK-ów nie znajdzie zatem zastosowania znowelizowany art. 23 ustawy o odpadach. Przepis ten znajdzie natomiast zastosowanie wobec przedsiębiorców odbierających odpady od właścicieli nieruchomości, którzy nie będą mogli ich tymczasowo magazynować przed przekazaniem do RIPOK-ów – zaznacza Maciej Kiełbus.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (7)

 • Szary Obywatel, 2014-12-19 12:53:12

  Być może nie ma w ustawie sprzeczności "prawnej", wymaga to jednak zbadania przez kilku "interpretatorów" i wydania jeszcze dodatkowej ustawy "interpretacyjnej" w odniesieniu do prawnych aspektów ustawy (itd. "piramida ustawowa" będzie rosnąć). Natomiast me...rytorycznie, w odniesieniu do selektywnej zbiórki, odpadów, ich segregacji (sortowania), technologii utylizacji (w tym recykling) i ekologicznej mineralizacji odpadów nieutylizowalnych ustawa - wydaje się - bublem. Chyba nienaprawialnym.  rozwiń
 • Zuzanna, 2014-12-18 18:57:01

  Zaraz, zaraz bo już się pogubiłam - czy jest to tekst o wyższości ustawy śmieciowej nad ustawą o odpadach?...
 • w.potega@neostrada.pl, 2014-12-18 13:20:07

  Dziękuję za odpowiedź, która jednak problemu nie rozwiązuje. Jeśli celem ustaw miał być recykling, a najlepszą do niego drogą jest z całą pewnością ,,segregacja u źródła", to dlaczego posłowie ją pośrednio zwalczają, tworząc prawo pod RIPOK-i, a w przyszłości pod spalarnie? Narażając na nadmier...ne koszty podatników, najpierw europejskich, a w przyszłości polskich? Wydawanie środków UE nie powinno być celem samym w sobie, a niestety jest. Klientela partii jest ważniejsza od wspólnego dobra. Takie wypaczenie jest już z historii znane. Tak było w Republice Weimarskiej i doprowadziło do hitleryzmu.  rozwiń