PARTNER PORTALU
  • BGK

Producenci opakowań chcą jednolitych poziomów recyklingu

  • bad    11 kwietnia 2018 - 22:25
Producenci opakowań chcą jednolitych poziomów recyklingu
Producenci opakowań chcą jednolitych poziomów recyklingu. Fot. PTWP

Branża producentów opakowań i produktów w opakowaniach apeluje do Ministerstwa Środowiska i posłów, aby ujednolicić poziomy recyklingu i odzysku dla opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych. Dziś są one różne w zależności od tego, którego materiału w opakowaniu jest najwięcej.
  • Związek pracodawców Eko-pak złożył 11 kwietnia petycję dotyczącą poziomów recyklingu i odzysku dla opakowań wielomateriałowych.
  • Wpłynęła ona do ministra środowiska Henryka Kowalczyka, podsekretarza stanu Sławomira Mazurka oraz przewodniczącego Komisji Sejmowej ds. Petycji Sławomira Piechoty 
  • Producenci chcą, aby resort środowiska wydał nowe rozporządzenie w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych.

- Odpady opakowaniowe wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych traktowane są w polskiej legislacji jak opakowania monomateriałowe, co nie jest zgodne z rzeczywistością – podkreślają autorzy petycji. - Cele dotyczące ich zagospodarowania winny uwzględniać charakterystykę fizyko-chemiczną oraz przede wszystkim bezpieczeństwo ponownego wprowadzenia do obrotu substancji pozyskanych z tych odpadów - dodają.

Czytaj też: Posłanka pyta o koszty utworzenia bazy danych o odpadach

Eko-pak chce także „ustanowienia w nowym rozporządzeniu realnych, jednolitych celów recyklingu i odzysku dla opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych na lata 2018, 2019 i 2020”.

Producenci zrzeszeni w Eko-pak proponują, by wszystkie odpady o kodzie 15 01 05 (opakowania wielomateriałowe) miały wspólny minimalny poziom wymaganego recyklingu i odzysku w wysokości:

* w 2018 r.: 26 proc. recyklingu i 40 proc. odzysku,

* w 2019 r.: 27 proc. recyklingu i 50 proc. odzysku,

* w 2020 r.: 28 proc. recyklingu i 61 proc. odzysku.

Czytaj też: Gospodarka odpadami: PPP rozwiązaniem w obliczu nowych regulacji UE

Natomiast wszystkie odpady o kodzie 15 01 10* (zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) na lata 2018-2020 miałyby mieć 10-procentowy poziom recyklingu i 61-procentowy poziom odzysku.

Dziś opakowania dzielą się na sześć grup w zależności od dominującego w ich składzie materiału.

- Potencjał recyklingowy rozwija się zbyt wolno do potrzeb rynku. Deficyt jest wyraźny w każdej kategorii, a opakowania z przewagą tworzyw sztucznych i opakowania po środkach niebezpiecznych niemal nie mają zabezpieczonego procesu technologicznego - uzasadniają przedstawiciele Eko-pak.

W opinii autorów petycji, zaniechanie zmian legislacyjnych „z dużym prawdopodobieństwem spowoduje erozję rynku (szara strefa), a także spowoduje naliczanie kar w postaci opłaty produktowej, co może przyczynić się do upadłości wielu firm z sektora MŚP”.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Jurek, 2018-04-12 10:38:23

    Zgodnie z art 74 Konstytucji władza publiczna prowadzi politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnym i przyszłym pokoleniom, władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy środowiska, dziwna będzie postawa Min. Środowiska Henryka Kowalczyka, który poparł b...y bezczelne żądania przemysłu producentów opakowań. Każde opakowanie zanieczyszcza środowiska i powinno być zebrane i poddane odzyskowi i/lub recyklingowi.  rozwiń