PARTNER PORTALU
  • BGK

Projekt rozporządzenia w sprawie selektywnego zbierania odpadów: Kolor pojemnika ma znaczenie

  • pt    1 grudnia 2016 - 14:50
Projekt rozporządzenia w sprawie selektywnego zbierania odpadów: Kolor pojemnika ma znaczenie
W tej chwili mamy niski poziom odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (fot.archiwum)

• Rządowe Centrum Legislacji opublikowało najnowszą wersję projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu zbierania wybranych frakcji odpadów.
• Wprowadzono w nim niewielkie poprawki z punktu widzenia całej reformy. Dyskusja o kolorach to nie to, na co czekali samorządowcy.
Zmiany, które znalazły się w kolejnej wersji projektu wprowadzono po konsultacjach, nie należą one jednak do znaczących i na pewno odbiegają od oczekiwań samorządów, który były wobec propozycji resortu środowiska bardzo krytyczne.

Jak podkreśla Ministerstwo w wyniku dodatkowych uzgodnień ze stroną samorządową projekt rozporządzenia został uzupełniony o § 4 ust. 6.

Dodanie tego przepisu spowodowało konieczność ponownego przekazania projektu rozporządzenia do uzgodnień międzyresortowych.

Ze względu na fakt, że przepis dodany jest wynikiem roboczych uzgodnień ze stroną samorządową nie ma konieczności przeprowadzania ponownych konsultacji publicznych i opiniowania m.in. z KWRiST.

Walory estetyczne przestrzeni publicznej

Wspomniany artykuł zezwala na wyjątkowe stosowanie pojemników na odpady, które będą pomalowane na kolor zgodnym z przepisami rozporządzenia, nie w całości, a jedynie w 30 procentach.

Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy pojemniki obniżają walory estetyczne przestrzeni publicznej, w której się znajdują, w szczególności w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym.

Oceny czy walory estetyczne zostały obniżone będzie dokonywała gmina, również do gminy należy decyzja, które miejsca należy na terenie danej gminy uznać jako miejsca o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym ze względu np. na posiadany wpis do rejestru zabytków lub teren parku.

Część pokryta kolorem powinna znajdować się na zewnętrznej części pojemnika w miejscu widocznym dla osób korzystających z danego pojemnika czyli np. mieszkańców gminy.

Zmieniono także nieznacznie paragrafy dotyczące okresów dla dostosowania kolorów pojemników i worków do wymagań rozporządzenia.

Gminy, firmy i właściciele nieruchomości będą miały pół roku (licząc od 1 lipca 2017) na oznakowanie pojemników napisami z nazwami określonych frakcji odpadów, w ciągu 5 lat będą musiały wymienić wszystkie pojemniki zgodnie z kolorystyką określoną w rozporządzeniu.

Samorządowcy są niezadowoleni z projektu, twierdzą, że zmiany będą miały charakter rewolucyjny, a zaprzepaszczone zostaną dotychczasowe działania podejmowane w tym zakresie przez gminy.

Projekt otrzymał negatywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2016 r.

Przedstawiciele strony samorządowej obawiają się, że planowane przez Ministerstwo Środowiska zmiany bezpośrednio przełożą się na wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanych przez właścicieli nieruchomości. W niektórych gminach będą one dodatkowo skutkowały koniecznością obciążenia mieszkańców kosztami zakupu nowych pojemników przeznaczonych na zbieranie odpadów komunalnych.

Brak dobrej jakości surowca

Resort stanowczo podkreśla jednak, że aktualnie gminy organizują samodzielnie system selektywnego zbierania odpadów komunalnych niejednokrotnie ustanawiając podział na odpady „mokre – suche”. I taki sposób selektywnego zbierania nie daje dobrej jakości surowca.

MŚ przypomina także, że Komisja Europejska dokonała przeglądu spełniania wymagań dot. gospodarki odpadami w krajach członkowskich na podstawie którego powstał dokument Mapa drogowa dla Polski, w której jedną z rekomendacji jest zdefiniowanie przez Polskę standardów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Resort dodaje, że w tej chwili mamy niski poziom odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, a zła jakość zbieranych odpadów negatywnie wpływa na stan techniczny instalacji przetwarzających odpady.

Ministerstwo wspomina także o wymaganiach unijnych bez spełnienia, których Polska nie otrzyma środków z funduszy europejskich na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014–2020.

Nowy projekt zamieszczamy w dziale w Multimedia.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (1)

  • miała być dobra zmiana, 2016-12-01 15:13:12

    W Polsce "niski poziom odpadów komunalnych zbieranych selektywnie" wynika, nie z estetyki i kolorów pojemników - ale z tego, że zmiany systemowe w kierunku wyposażenia polskich samorządów w takie same narzędzia i mechanizmy jakie mają gminy zachodnioeuropejskie - są blokowane przez tych... których stać na kupowanie ustaw... portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/poprawka-senatu-w-sprawie-in-house-pokazuje-sile-brudnych-pieniedzy,81668.html  rozwiń