PARTNER PORTALU
 • BGK

Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych: Koniec z podziałem na suche i mokre w selektywnej zbiórce odpadów?

 • pt    8 lipca 2016 - 14:45
Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych: Koniec z podziałem na suche i mokre w selektywnej zbiórce odpadów?
W myśl projektu, ujednolicona miałyby zostać kolorystyka pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (fot.fotolia)

• Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych.
• Projekt przewiduje od 1 stycznia 2017 obowiązek selektywnego zbierania odpadów w podziale na sześć frakcji, co oznacza kłopot dla wielu gmin, które stosują jedynie podział na tzw. mokre i suche odpady.
Jak napisano w uzasadnieniu do rozporządzenia: aktualnie gminy organizują samodzielnie system selektywnego zbierania odpadów komunalnych niejednokrotnie ustanawiając podział na odpady „mokre — suche". Taki sposób selektywnego zbierania nie daje dobrej jakości surowca.

Projekt zakłada zbieranie następujących frakcji odpadów komunalnych:

* papier;

* metale;

* tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe;

* szkło;

* odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Resort tłumaczy także, że wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, wynika z częstotliwości występowania wskazanej frakcji odpadów.

Ponadto, biorąc pod uwagę przedstawione przez Komisję Europejską w grudniu 2015 r. nowe cele w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym, niezbędne jest uwzględnienie tej frakcji odpadów jako selektywnie zbieranej.

Projekt zakłada, że odpady komunalne będą zbierane w pojemnikach, workach w miejscu ich wytworzenia lub pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów gromadzonych selektywnie umieszczonych w miejscach publicznych.

Pojemniki mają być wykonane z materiałów zapewniających zabezpieczenie zbieranych odpadów przed działaniem niepożądanych czynników zewnętrznych.

W myśl projektu, ujednolicona miałyby zostać kolorystyka pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

I tak:

1. Odpady z papieru. tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury zbiera się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier i tektura".

2. Odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła zbiera się w pojemnikach lub workach koloru zielonego, oznaczonego napisem „Szkło".

3. Odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz opakowania wielomateriałowe zbiera się w pojemnikach lub orkach koloru żółtego oznaczonego odpowiednio napisem „Metale" lub „Tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe".

4.  Jeżeli szkło zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera sic w pojemnikach lub workach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne", a szkło kolorowe w pojemnikach lub workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe",

Pięć lat okresu przejściowego

Na wprowadzenie pojemników w wymaganych kolorach gminy będą miały 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia, natomiast na oznakowanie pozwalające na właściwe selektywne zbieranie w nich odpadów 6 miesięcy.

W rozporządzeniu podkreślono, że wymóg selektywnego zbierania odpadów przez gminę, uważa się za spełniony, jeżeli mieszkańcy gminy mają zapewnione warunki do wydzielania frakcji odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 1.

Warunki stawia Komisja Europejska

Jak tłumaczy resort, na konieczność podjęcia prac nad rozporządzeniem wpływ mają wymogi Komisji Europejskiej, która dokonała przeglądu spełniania wymagań. dot. gospodarki odpadami w krajach członkowskich, na podstawie którego powstał dokument Mapa drogowa dla Polski, w której jedną z rekomendacji jest zdefiniowanie przez Polskę standardów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.Multimedia

×
KOMENTARZE (26)

 • Antek138, 2016-07-23 11:14:19

  Wielkie ceregiele, poszukiwania, testy. Cała Europa zbiera odpady i nie mają z tym problemów. Skorzystali by z gotowych, sprawdzonych rozwiązań i było by po sprawie. Nie w tym jednak rzecz, dowcip polega na tym, by przy okazji nachapać się ile wlezie i na tym polega problem.
 • Bruno, 2016-07-22 17:10:37

  zobaczmy logikę przedsiębiorców prywatnych: teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Innowacyjnosc-w-branzy-odpadowej-zagrozona-2313.html co im przeszkadza selektywna zbiórka plastiku? przecież i tak musi to być posortowane przez nich! Jaki problem dla przedsiębiorców? ano taki, że z czasem muszą dostoso...wać swoje marne instalacje do tego by mieć JEDNOLITY odpad z różnych gmin - oznaczony tak samo! czyli w skali długoterminowej in plus. Jakie hamowanie innowacyjności? a kto broni sortery opto montować zamiast ręcznej segregacji?  rozwiń
 • Żółwiki T-P, 2016-07-21 21:57:28

  Do rr3: Równie głupia teza jak ta, że to sowieci a nie Niemcy wymordowali jeńców katyńskich - wpolityce.pl/swiat/301488-byly-doradca-reagana-jesli-rosja-ma-udzial-w-smolensku-trzeba-to-uznac-za-akt-wojny-wymierzony-w-nato